fbpx

PIM (Product Information Management)

Vad betyder PIM?

PIM är en förkortning på Product Information Management och syftar till en mjukvarulösning som möjliggör insamling, hantering och distribution av produktinformation på ett enhetligt och strukturerat sätt. Det hjälper företag att samla in och organisera produktinformation från olika källor och sedan distribuera den till flera försäljningskanaler, inklusive e-handel, fysiska butiker och mobila appar. Produktinformationen kan vara omfattande och inkludera allt från produktbeskrivningar och bilder till priser och lagerstatus.

Länk till NaviPros sida om PISA, ett komplett PDM-system med PLM & PIM-funktionalitet.

Användning av PIM inom modebranschen och retail:

 • Centraliserad produktinformation: Inom mode och retail samlas produktinformation från olika källor, inklusive leverantörer, interna team och externa datakällor. PIM hjälper till att centralisera denna information på en enda plattform, vilket gör det enklare att hantera och upprätthålla.
 • Enhetlighet: PIM säkerställer att produktinformationen är konsekvent på alla försäljningskanaler och i alla regioner. Det eliminerar risken för felaktig information som kan skada kundupplevelsen.
 • Effektivt arbetsflöde: PIM erbjuder ofta arbetsflödesfunktioner som underlättar godkännande och granskning av produktinformation innan den publiceras. Det hjälper till att förbättra datans kvalitet och noggrannhet.
 • Multikanal distribution: PIM möjliggör enkel distribution av produktinformation till olika försäljningskanaler och marknadsplatser. Det är avgörande för e-handel, där produkter måste visas korrekt med relevant information.
 • Tidsbesparing: Genom att automatisera processer och minska manuellt arbete sparar PIM tid och resurser för att hantera produktinformation.

Fördelar med PIM:

 • Förbättrad kundupplevelse: Genom att erbjuda korrekt och enhetlig produktinformation ökar PIM kundnöjdheten och förtroendet.
 • Ökad effektivitet: Automatisering av arbetsflöden minskar tidskrävande uppgifter och frigör tid för andra affärsaktiviteter.
 • Bättre konkurrenskraft: Företag som använder PIM kan snabbt anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och lansera produkter snabbare.
 • Förbättrat samarbete: PIM hjälper interna och externa team att samarbeta effektivt när det gäller produktinformation och uppdateringar.

Utmaningar med PIM:

 • Implementering och anpassning: Införandet av PIM-system kan vara en komplex process som kräver anpassning till företagets specifika behov.
 • Datakvalitet: För att PIM ska fungera korrekt krävs noggrannhet och kvalitet i den samlade produktinformationen.
 • Kostnader: Att införa PIM kan vara en betydande investering, särskilt för mindre företag.

Sammanfattning

PIM (Product Information Management) är en lösning som hjälper företag att hantera och distribuera produktinformation på ett enhetligt och effektivt sätt. Genom att erbjuda en enhetlig, effektiv och förbättrad kundupplevelse kommer PIM att förbli en viktig del av framgången för företag inom mode och retail.