fbpx

Business Central Essentials

Vad är Business Central Essentials?

Essentials-licensen för affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central är en kostnadseffektiv lösning som innehåller grundläggande funktioner för att hantera företagets verksamhet. Här är några av de viktigaste komponenterna som ingår i Business Central Essentials-licensen:

  • Ekonomihantering: Essentials-licensen erbjuder ekonomihanteringsfunktioner som inkluderar hantering av kund- och leverantörsfakturor, bokföring, kassaflödesanalys och rapportering. Det ger företag möjlighet att hantera sina finansiella transaktioner och få en klar översikt över sin ekonomiska ställning.
  • Försäljnings- och inköpshantering: Essentials-licensen inkluderar funktioner för försäljnings- och inköpshantering. Företag kan skapa och hantera offerter, order, fakturor och inköpsorder. Det ger en strukturerad och effektiv hantering av försäljnings- och inköpsprocesserna.
  • Lagerhantering: Business Central Essentials erbjuder grundläggande lagerhanteringsfunktioner. Företag kan hantera lagersaldo, spåra varor och hantera lagerplacering. Det underlättar för företag att ha kontroll över sitt lager och hantera sin inventering.
  • Projekt- och servicehantering: Essentials-licensen inkluderar funktioner för projekt- och servicehantering. Företag kan hantera projekt, schemalägga resurser, registrera tid och kostnader samt fakturera för utförda tjänster. Det ger en strukturerad och effektiv hantering av projekt och serviceleveranser.
  • Grundläggande rapportering och analys: Essentials-licensen erbjuder grundläggande rapporterings- och analysverktyg. Företag kan generera standardrapporter och få insikter i sin verksamhet. Det ger möjlighet att övervaka och analysera företagets prestationer.

Essentials-licensen är utformad för små och medelstora företag som behöver en solid grund av affärssystemfunktionalitet för att hantera sina dagliga affärsaktiviteter. Även om Essentials-licensen inte inkluderar de avancerade funktioner som finns i Premium-licensen, tillhandahåller den en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning för företag att automatisera och effektivisera sina affärsprocesser.

Företag som väljer Business Central Essentials-licensen får tillgång till en användarvänlig och skalbar plattform som kan växa i takt med deras verksamhet. Det erbjuder möjlighet att anpassa och skräddarsy systemet efter företagets specifika behov och krav.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis inkluderar Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials-licensen de grundläggande funktioner som behövs för att hantera ekonomi, försäljning, inköp, lager, projekt och service. Det är en kostnadseffektiv lösning som passar små och medelstora företag och ger dem verktygen att effektivt driva och växa sin verksamhet.