fbpx

BOM (Bill of materials)

Vad är en BOM?

BOM (Bill of Materials) är en detaljerad lista som identifierar och beskriver alla komponenter som krävs för att producera eller montera en specifik produkt. Denna lista innehåller vanligtvis följande information:

 • Produktidentifiering: Namnet eller numret som unikt identifierar den färdiga produkten.
 • Komponenter: En lista över alla komponenter, delar eller material som behövs, inklusive deras namn, beskrivning och antal.
 • Mängder: Antalet enheter av varje komponent som behövs för att producera en enhet av den färdiga produkten.
 • Enhetspris: Kostnaden för varje komponent eller material.

BOM kan variera i komplexitet beroende på produkten. I modebranschen och retail kan det inkludera allt från tyger och knappar till etiketter och förpackningsmaterial.

BOM i modebranschen och inom retail

BOM har flera viktiga funktioner inom mode och retail:

 • Produktutveckling: Vid skapandet av nya produkter är BOM avgörande för att planera och förstå vilka material och komponenter som krävs.
 • Lagerhantering: BOM hjälper till att hantera lager genom att ge klarhet om vilka material som måste lagras och i vilken mängd.
 • Prissättning: BOM möjliggör korrekt prissättning av produkter genom att inkludera kostnader för alla ingående komponenter.
 • Produktionsplanering: BOM används för att skapa produktionsordrar och schemalägga tillverkningsprocessen.
 • Kvalitetskontroll: BOM hjälper till att fastställa standarder och specifikationer för varje produkt, vilket underlättar kvalitetskontroll och följsamhet.

Länk till PISA, NaviPros PDM-system som hanterar BOM-listor.

BOM i praktiken – ett exempel

Låt oss ta exemplet med att tillverka en T-shirt inom modebranschen:

Produkt: T-shirt

Komponenter:

 • Tyg
 • Tråd
 • Knappar (om tillämpligt)
 • Etiketter (storlek, vårdinstruktioner, varumärke)

Mängd: (till exempel)

 • 1 meter tyg
 • 2 meter tråd
 • 3 knappar
 • 1 storleksetikett
 • 1 vårdetikett
 • 1 varumärkesetikett

Enhetspris: Kostnaden för varje komponent eller material per enhet.

Sammanfattning

BOM (Bill of Materials) är en viktig komponent, t.ex. inom mode och retail, som hjälper till att organisera och hantera produkter och varor. Genom att lista alla nödvändiga komponenter och material ger BOM klarhet i tillverkningsprocessen, lagerhanteringen och prissättningen av produkterna.