fbpx
Start | Golden EDI

Golden EDI

En “first-class” integrationsplattform för att hantera EDI-kommunikation och integrationsbehovet till och från affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central

Vad är EDI?

Lägger ni mycket tid på manuell hantering av dokument? Upplever ni utmaningar med att automatisera fakturaflödet och utskick av dokument i olika format? Har ni svårt att på ett effektivt sätt interagera med kunder och leverantörer när det kommer till utbyte av dokument, data och information?

I komplexa affärssystem, till exempel Dynamics 365 Business Central, finns det ofta behov av enklare lösningar för att automatisera utbytet av viktig affärsinformation till andra närliggande system och parter. Det är här en EDI-lösning kommer in i bilden.

Förkortningen EDI står för Electronic Data Interchange och är en metod som används för att skicka elektroniska meddelanden och strukturerad information mellan olika partner, företag och system. Lösningen som vi primärt jobbar med heter Golden EDI och är utvecklad specifikt för affärssystemet Dynamics 365 Business Central.

Varför Golden EDI?

Golden EDI blir en förlängning av affärssystemet och hjälper företag att uppfylla EDI- och integrationskrav med dess stora komplexitet genom att leverera en lättimplementerad, användarvänlig och kostnadseffektiv tjänst. Lösningen kan hantera nästan alla olika filformat, både enkla och mer komplexa, med samma logik som i Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Fakturatjänster

Golden EDI erbjuder lösningar med olika fokusområden. En av delarna är fakturatjänsterna som ger er en enkel lösning för extern distribution av utgående fakturor, antingen som en enkel tjänst eller som en del av ett fullt EDI-flöde. Fakturatjänsterna finns i tre nivåer beroende på vilka behov och krav ni har: Freemium (gratisversion), Basic-Invoice och Advanced Invoice.

För mer information om vilken fakturatjänst som passar er bäst, besök www.goldenedi.com.

Integrationsplattform

Golden EDI är dessutom en komplett integrationsplattform som klarar av andra typer av integrationer, exempelvis 3pl, WMS, e-handelsplattformar, PIM etc.

Vad är en integrationsplattform?

En integrationsplattform är en centraliserad lösning som möjliggör effektiv kommunikation och samarbete mellan olika system och applikationer inom en organisation. Integrationsplattformar är utformade för att göra integrationen mer hanterbar och kostnadseffektiv genom att erbjuda en flexibel och användarvänlig infrastruktur.

Hantera fler handelsflöden

För företag med behov av att hantera ytterligare handelsflöden med kunder, leverantörer  och partners finns möjlighet att använda sig av en komplett EDI-lösning med färdiga mallar för olika arbetsflöden och scenarion.

Intercompany

Har ni behov av att utbyta data och dokument mellan företag inom den egna koncernen? Golden EDI erbjuder en komplett och flexibel lösning för att hantera de krav som finns i en koncern kring ”Intercompany-funktionalitet”.

Lösningen hjälper till med hanteringen av masterdata mellan exempelvis ett moderbolag och dotterbolag, täckande artikel, kund och leverantör och i tillägg hantering av orderflöden mellan olika bolag i en koncern.