SV  |  ENG

Start | Privacy Policy

Integritetspolicy / Privacy Policy

Denna sida innehåller information om våra policyer för hur vi samlar in, behandlar, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi använder dina personuppgifter i kundvårds-, marknadsförings- och rekryteringsändamål men också för att tillhandahålla och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Insamling av personuppgifter

NaviPro behandlar personuppgifter endast för ändamål som objektivt motiveras utav NaviPro’s tjänster och för att utföra behandlingen i enlighet med privatpersoners rättigheter och personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordning.

Bearbetning kan innefatta insamling, anpassning, lagring, överföring mellan interna system eller en kombination av detta.

Vi samlar in personuppgifter som lämnas till oss i samband med att ett kundavtal skrivs, när du registrerar dig eller fyller i ett formulär på vår webbplats, söker jobb via vår webbplats, kontaktar oss via telefon och mail eller interagerar med oss via våra digitala och sociala kanaler.

Kategorierna av personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag
 • Jobbtitel
 • Intresseområden
 • Cookies och användardata
 • Andra detaljer som är nödvändiga för ändamålet.

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig via nyhetsbrev, marknadsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att avregistrera dig från att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken eller instruktionerna som finns med i de e-postutskick vi skickar.

Vi hämtar också in information om trafik och beteendemönster på vår webbplats via Google Analytics och ClickDimensions.

Insamling av personuppgifter vid rekrytering

Som sökande till någon av våra lediga tjänster via vår webbplats kan du, utöver ovan, bli ombedd via ansökningsformulär att lämna ytterligare kategorier av personuppgifter. Vilken information du aktivt väljer att tillhandahålla oss lämnas i form av följande bifogade dokument:

 • CV
 • Personligt brev

Cookies

Vi använder cookies (om du tillåter) för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifiera återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra användarens intressen. Vi använder också cookies för att sammanställa data som hemsidetrafik och interaktioner så att vi kan erbjuda en bättre upplevelse och verktyg i framtiden.

Våra cookies används för att lagra små mängder data, som t.ex. din IP adress, vilken URL du kommer via, vilka sidor du tittar på och hur lång tid du spenderar på vår webbplats. Denna information samlas in för analys av trafik och beteende.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Ändamål – Användning av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in från dig kan användas för olika ändamål, till exempel:

 • För att göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
 • För att förbättra vår kundservice
 • För att ge kundsupport
 • För att tillhandahålla och underhålla våra tjänster
 • För att ge dig information om dina pågående ärenden hos oss
 • För att skapa en effektiv rekryteringsprocess
 • För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår webbplats
 • För att ge dig personliga nyheter och annan information som vi anser vara relevant eller intressant för dig och går in under intresseavvägning hos mottagaren (såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information):
  • Utbildningar och event
  • Produktreleaser
  • Erbjudanden
  • Marknadsundersökningar och enkäter

Laglig grund

Behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål grundar sig i en intresseavvägning, där syftet att upprätta och underhålla kontakt med potentiella och befintliga kunder är en nödvändighet för att NaviPro ska ha möjlighet att bedriva sin kärnverksamhet.

De personuppgifter vi tillhandahåller vid rekrytering behandlas även dessa med stöd av intresseavvägning och personuppgifterna används enbart av de på NaviPro som aktivt arbetar med rekrytering.

Vi kan också behandla dina personuppgifter för att:

 • Vi behöver ingå ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillstånd att göra det
 • Behandlingen är inom vårt berättigade intresse som inte åsidosätts av dina rättigheter
 • Följa lagen

Lagringsperiod

Om du infogas i systemet genom att du fyllt i ett formulär för nedladdning av material eller för att komma i kontakt med oss, raderas dina personuppgifter först när du själv skickar in en begäran om att vi ska radera dina personuppgifter. När det inte längre finns något syfte eller laglig skyldighet att lagra personuppgifterna kan de också komma att raderas eller anonymiseras.

Om du har lämnat in en ansökan för en tjänst hos oss sparar vi dina personuppgifter beroende på hur länge vi anser att en viss kandidat kan vara aktuell för våra tjänster.

Tredje part

Vi säljer inte, handlar, eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som vi kan anställa för att hjälpa oss att underhålla och driva vår webbplats eller vår verksamhet, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Säkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss.

NaviPro AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som lämnas till oss. Endast anställda får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Tillgång till dina personuppgifter

NaviPros ambition är att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten till åtkomst, korrigering eller radering av den information vi har om dig
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt till att få en kopia av informationen i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt förekommande format.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig eller vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss med en förfrågan.

Avregistrering för marknadsföringsändamål

Du kan när som helst välja om du inte vill ta del av fortsatta marknadsutskick från NaviPro. I slutet av varje utskick finns en avregistreringslänk (opt-out), eller så kan du välja att maila oss på marknad@navipro.se/ för att avregistrera dig från våra utskick.

Om du väljer att avregistrera dig för våra marknadsutskick accepterar du att NaviPro inte kommer att kunna skicka några generella eller personliga erbjudanden till dig.

Radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifter nedan. Detta gäller dock inte om vi är skylda enligt annan lagstiftning att bevara uppgifterna.

Kontakt

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

NaviPro AB
Lilla Brogatan 35
503 35 Borås