fbpx

Specialist blir man inte över en natt

Under mer än 20 år har vi på NaviPro utvecklat vår kompetens kring affärssystem och andra närliggande systemstöd.

Specialist blir man inte över en natt

Under mer än 20 år har vi på NaviPro utvecklat vår kompetens kring affärssystem och andra närliggande systemstöd.

Start | Varför NaviPro?

Varför NaviPro?

Genom att kombinera affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring skapar vi effektiva informationssystem åt våra kunder. På så sätt medverkar vi till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser i nutid och ger dem en flexibel plattform för framtida tillväxt.

Löftet till våra kunder

Redan när vi startade 1999 formulerade vi vår affärsidé, en idé som vi hållit fast vid även om verktygen självklart har förändrats:
”NaviPro ska med hög kompetens erbjuda mindre och medelstora företag anpassade systemlösningar i kraftfulla affärssystem tillämpat med modern teknik. Genom långsiktiga relationer, stort engagemang och nära samarbete medverkar vi till att utveckla affärsprocesser och skapa mervärden för kunden.”

Vår spetskompetens

Vi på NaviPro levererar affärssystem och andra närliggande systemstöd med hög funktionalitet och flexibilitet till i huvudsak design-, fashion- mode- och e-handelsföretag. Men även till företag med annan inriktning där kravet på att kunna sätta sig in i en komplex verklighet är stor.

Lite siffror

Totalt är vi 50 medarbetare, placerade på våra kontor i Borås (huvudkontoret), Göteborg och Stockholm. Vi har visat svarta siffror sedan starten 1999. NaviPro är privatägt och omsättningen var år 2022 72 miljoner kronor.

Samarbete med flera parter

Vårt stora samarbete med olika partners gör att vi tillsammans kan leverera ett affärssystem som integrerar mer era olika system, något som idag krävs för att kunna skapa effektivare affärsprocesser genom alla flöden och kanaler.

Vi är dessutom ett certifierat Dynamics 365 Business Central Center och ingår i ett internationellt nätverk av andra certifierade center.

Rätt förutsättningar för tillväxt

Genom ett nära samarbete hela vägen från djupgående analys till val av rätt lösning, implementering och förvaltning hjälper vi er att skapa rätt förutsättningar för er tillväxt.

Genom långsiktiga relationer, stort engagemang och nära samarbete har vi sedan 1999 utvecklat affärsprocesser och skapat mervärde för våra kunder. Några exempel:

ERP-system

Microsoft Gold Partner – ERP-system & Affärssystem

NaviPro är en certifierad Microsoft Gold Partner inom ERP-system & affärssystem. Gold Partner är Microsofts högsta kompetensnivå för återförsäljare och innebär att vi behöver uppfylla särskilda kompetenskrav varje år för att behålla certifieringen. Det gör att du kan lita på att vi, som din partner, har den erfarenhet och kompetens som krävs för ett lyckat affärssystemsprojekt. Och med Microsofts styrka i ryggen kan du vara säker på att det finns resurser för att se till att affärssystemet även i framtiden kommer att ligga i framkant av IT-utvecklingen.