fbpx
Start | WMS / Lagerhanteringssystem

Optimera företagets lagerhantering med ett mobilt WMS integrerat med affärssystemet

Välj rätt lagerhanteringssystem för ert företag och lager

Vad är lagerhantering / WMS?

Lagerhantering / WMS är att systematiskt stödja alla arbetsprocesser i ett lager, inklusive leveransmottagning, orderplockning, inventering, lagerflytt, justering av kvantitet etc. Ett lagerhanteringssystem / WMS är alltså helt inriktat på att göra just detta.

Utmaningar med lager

Upplever ni fel i er orderhantering? Och händer det om och om igen? Har ni en hög felfrekvens i era leveranser? Kanske har ni inte möjlighet att plocka fler order åt gången vilket leder till tunga arbetsflöden? Eller kanske utnyttjar ni helt enkelt inte era plocknings-/lagerrutter? Genom att använda ett lagerhanteringssystem, även kallat lagersystem eller lagerprogram, kan du hantera dessa utmaningar och undvika misstagen.

Vad är ett lagersystem / lagerprogram och vad betyder WMS?

WMS står för Warehouse Management System och är ett lagersystem utformat för att stödja alla arbetsprocesser i ett lager. Ett lagerhanteringssystem är utvecklat speciellt för lagerhantering och är i de flesta fall ett tillägg till ditt affärssystem. Idag spelar lagret en mer central roll i företaget på grund av ökad konkurrens och därmed har efterfrågan på WMS-lösningar ökat. Samtidigt bidrar global e-handel också till att företag blir mer kostnadsorienterade.

Lagerhanteringssystem för stora och små lager

Är det lönsamt att investera i ett lagerhanteringssystem för både stora och små lager? Det korta svaret är: Ja. Oavsett storlek, finns det alltid fördelar med att implementera ett lagerhanteringssystem. Fördelarna med att gå ifrån papper är både kostnadsbesparingar, men också rent miljömässigt. Och med bättre service och leveransprecition får ni mer nöjda kunder. Det är få saker, när det gäller kundhantering, som är värre än att skicka fel produkt till fel kund. Inte bara sett till den kostnad som följer med det, utan också risken att förlora kunden eller kunderna (är det en förväxling är det ju minst två som fått fel).


Vad är mobilt WMS?

Mobilt WMS är en mobil streckkodsskanningslösning som integreras med standardfunktionaliteten i ditt affärssystem/ERP-system och gör det möjligt för dina lageranställda att hantera och plocka order, information som är tillgänglig både online och offline. Den mobila WMS-applikationen är ett datainsamlingsverktyg som körs på handdatorer och ansluts direkt till ditt affärssystem utan några system däremellan.

Fördelar med mobilt WMS

Med en mobil WMS-lösning som stödjer arbetsrutinerna på lageravdelningen ökar du chanserna för att lageruppgifterna blir mer exakta. Dina lageranställda blir mer produktiva och minimerar riskerna att göra fel eftersom de får de rätta verktygen och informationen som behövs för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. En komplett WMS-lösning gör dessutom att du enklare kan dela data och fatta bättre, mer datadrivna beslut över hela din verksamhet – från att ta emot en order, till att plocka en order och skicka iväg en order. Utöver att göra det lättare att fatta bra beslut resulterar ett bra lagerhanteringssystem i att de flesta upplever att arbetet blir roligare.

Underlätta inventeringen

Alla företag känner till den påfrestningen det ofta kan vara att få produkterna räknade i den årliga inventeringen. Men med en mobil WMS-lösning kan inventeringen underlättas betydligt. En av de största fördelarna med ett mobilt WMS är att när ni går från en pappersbaserad lösning till en mobil blir räkningen betydligt mer exakt och tiden det tar att inventera minskas.

Många företag väljer att bara göra en inventering en gång per år på grund av alla de resurser som ofta krävs. Med en mobil WMS-skannerlösning är det möjligt att både göra planerade inventeringar och oplanerade inventeringar. Det innebär att du kan göra din inventering när du har tid, systematiskt under hela året och alltid se till att din lagerstatus är uppdaterad och korrekt.

Integrationen mellan affärssystem och WMS

En av de viktigaste frågorna när man väljer en WMS-lösning är att integration till de närliggande systemen och processerna fungerar. Vi rekommenderar att du väljer en WMS-lösning som kan integreras tills standardfunktionerna som finns i ditt affärssystem. Affärssystemet ska vara det centrala systemet (även kallat ERP) och ditt lagerhanteringssystem ska vara det som samlar in och levererar data fram och tillbaka till affärssystemet.

WMS-lösningen vi erbjuder:

Mobilt WMS

Tasklet Factory

Tasklet Factorys Mobil WMS (Warehouse Management System – lagerhanteringssystem) är en handscanner-lösning som stödjer arbetsrutinerna på lageravdelningen och är helt integrerad i standard-funktionaliteten i affärssystemet.

Läs mer om Tasklet Factorys mobila WMS