fbpx
Start | NaviPro X Bubbleroom

8 Januari, 2024

Om Bubbleroom

Stilfullt mode med prisvärd lyx

Bubbleroom började sin resa i Borås 2005 med visionen att låta varje kvinna stråla, inifrån och ut. Sedan starten har Bubbleroom kontinuerligt arbetat med att förena stilfullt mode med prisvärt lyx, och med närvaro i fyra länder – Sverige, Norge, Finland och Danmark – har de etablerat sig som en ledande digital livsstilsdestination. Genom att integrera sin egenproduktion med noga utvalda varumärken har Bubbleroom skapat en unik och framstående digital shoppingupplevelse.

Nu vill Bubbleroom öka tempot och väljer att implementera nytt affärssystem för att stärka it-infrastrukturen och säkra skalbarheten framåt.

”Vi valde NaviPro tack vare deras kunskap för retail och vår bransch. De förstår våra utmaningar och vågar samtidigt utmana oss och våra tankar.”

Bubblerooms utmaningar

Bubbleroom stod inför utmaningar i sitt befintliga affärssystem som tydligt påverkade verksamheten negativt och beslutade därför att genomföra en omfattande förändring vad gäller deras systemstöd. Några av de största utmaningarna var bland annat:

Omsättningsbaserad prissättning: Prissättningsmodellen för befintligt affärssystem baseras på omsättning vilket blir kostsamt när Bubbleroom expanderar och hindrar företaget från att effektivt anpassa sig till ökande omsättning och krav.

Höga expansionskostnader: Att utöka verksamheten till nya områden och länder har varit en utmaning på grund av de höga kostnaderna och komplexiteten som följer med expansionen. Detta har påverkat företagets möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt utvecklas internationellt.

Få standardintegrationer: Den nuvarande bristen på standardintegrationer i systemet kräver att mycket måste byggas kundunikt för Bubbleroom. Detta ökar inte bara kostnaderna utan skapar också onödig komplexitet och underhåll för verksamheten.

Personberoende struktur: Bubbleroom upplevda att deras befintliga affärssystem var starkt beroende av enskilda medarbetare, både internt och hos leverantören. Denna struktur ökade risken för fel och kunskapsförlust, vilket är ohållbart för Bubbleroom i deras strävan efter effektivitet.

Andreas Drougge, IT-chef på Bubbleroom, berättar om det strategiska beslutet: “Genom att ta beslutet att byta till ett nytt affärssystem strävar vi efter att aktivt lösa dessa utmaningar och forma en lösning som är mer flexibel, kostnadseffektiv smidigare kan anpassas till framtidens krav och tillväxtmöjligheter.”

Valet av lösning

Efter att ha identifierat och noggrant analyserat de utmaningar som Bubbleroom stod inför i sitt befintliga affärssystem, inledde företaget en noggrann sökning efter en lösning som skulle tillgodose deras behov och stödja deras framtida tillväxt.

Valet föll till slut på att implementera det molnbaserade affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) tillsammans med branschlösningen Anyware Retail via konsultbolaget och Microsoft partnern NaviPro.

Valet av NaviPro som affärssystempartner motiverades av flera framträdande faktorer, inklusive företagets expertis inom retail, framgångsrika tidigare Business Central-projekt, och lokal närvaro i städer som Borås, Göteborg och Stockholm.

Andreas Drougge betonar vikten av erfarenhet och branschkunskap hos en partner: “Vi valde NaviPro tack vare deras kunskap för retail och vår bransch. De förstår våra utmaningar och vågar samtidigt utmana oss och våra tankar.”

Bubblerooms beslut att välja Dynamics 365 Business Central som lösning grundades på flera nyckelfaktorer:

SaaS-lösning: Genom att implementera en Software as a Service (SaaS)-baserad lösning får Bubbleroom tillgång till en effektiv, standardiserad och samtidigt flexibel plattform.

Anpassningsmöjligheter & tilläggsappar: Med Dynamics 365 Business Central som plattform har Bubbleroom möjlighet att enklare göra anpassningar och använda tilläggsappar, vilket er Bubbleroom flexibilitet att forma systemet efter sina unika behov.

Färdiga integrationer till flera system: Dynamics 365 Business Central erbjuder flera färdiga integrationer till andra närliggande system, vilket minskar behovet av kundunika lösningar och underlättar en smidig övergång för Bubbleroom.

Attraktiv licensmodell: Licensmodellen med en månadskostnad utifrån antalet användare var fördelaktig och passade Bubblerooms behov.

Att effektivt kunna hantera produkter i flera olika färger och storlekar är en utmaning som många modeföretag brottas med, inklusive Bubbleroom.  För att underlätta produkthanteringen valde Bubbleroom att komplettera Dynamics 365 Business Central med branschlösningen Anyware Retail. Anyware Retail är, som namnet avslöjar, utvecklat för just retail och adderar integrerad funktionalitet för varianthantering, inköp och uppföljning för företag som säljer flera olika varumärken.

Andreas Drougge, delar sina tankar kring valet av lösning: “Vi utforskade även andra branschlösningar, men insåg att dessa var betydligt mer komplexa och kostsamma. Genom att använda Anyware Retail integrerat i Business Central minskar vi dessutom antalet system, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och framför allt minskad komplexitet för personalen.”

Satsningen framåt

Efter en noggrann utvärdering, ett gediget förarbete och ett spännande implementeringsprojekt (som pågår här och nu) står Bubbleroom snart redo med ett framtiddsäkrat affärsystem. Genom implementeringen av Dynamics 365 Business Central, förstärkt av Anyware Retail och NaviPro som partner, har Bubbleroom inte bara adresserat sina tidigare utmaningar utan också skapat nya möjligheter för en framtida transformation.

Andreas Drougge ser fram emot den nya satsningen: “Den nya lösningen ger oss möjlighet att snabbare öppna upp fler sajter i Europa. Att genomföra ett affärssystemsbyte är en såklart en förändringsresa och vi ser möjligheter i att kunna effektivisera och optimera flera affärsprocesser under resan gång, vilket i längden kommer spara oss både tid och pengar. Detta byte är helt enkelt nödvändigt för att kunna genomföra de framtida förändringar vi vill se.”

Det framtidssäkra valet markerar början på en spännande resa för Bubbleroom, där teknologin inte bara möter dagens krav utan även formar morgondagens framgångar.

Madden Analytics

NaviPro inleder samarbete med Madden Analytics och lanserar integrationsapp för Dynamics 365 Business Central