fbpx
Start | Continia

Dokumenthanteringssystem
Continia Document Capture

Elektronisk dokumenthantering för affärssystemet
Microsoft Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV

Varför dokumenthanteringssystem?

Dokumenthanteringssystem behövs för att effektivisera och automatisera varje steg av daglig dokumenthantering, från att ta emot och registrera ett dokument, till att godkänna, publicera och slutligen hämta tidigare bearbetade dokument från det digitala arkivet.

Automatiserad datainsamling och dokumenthantering

PDF-filer hämtas automatiskt från fördefinierade e-postadresser och bearbetas med hjälp av prisbelönt OCR-teknik, utan någon hjälp av användaren. Pappersdokument skannas med en skrivbords- eller nätverksskanner och följer samma flöde som PDF-filer.

All relevant information om dokument överförs automatiskt till motsvarande fält i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central, vilket gör det snabbt och effektivt att registrera inkommande dokument.

Fakturor i XML-format innehåller redan all nödvändig information och kräver inte OCR-bearbetning, du kan enkelt importera dem med Continia e-Documents Import.

Elektronisk fakturahantering

Continia Document Capture effektiviserar bearbetning och hanterar leverantörsfakturor med ett brett utbud av nya funktioner, t.ex. automatiserad avkänning av leverantören, dokumentöversikt och inkommande registrering.

Med hjälp av 3-vägs matchning kan fakturor matchas automatiskt till befintliga inköpsorder eller kvitton och godkännas och registerföras om beloppen ligger inom fördefinierade gränsvärden.

Godkännandeflöden för alla

Godkännande av fakturor kan ske antingen direkt i affärssystemet eller online med en webbläsare, vilket gör att alla i organisationen kan komma åt godkännandeprocessen. Godkännare kan se originalfakturan på skärmen och acceptera, avvisa, placera den i vänteläge eller vidarebefordra den till en annan person för granskning eller godkännande. Kommentarer och bilagor kan enkelt läggas till.

Med Continia Web Approval Portal har alla anställda som inte har direkt tillgång till affärssystemet samma möjligheter att godkänna fakturor och andra dokument. Oavsett var den anställde befinner sig, är tillgång till internet allt som krävs för att komma åt och godkänna dokument.

Ett dokumenthanteringssystem ger dig tillgång till dokument var du än befinner dig

Det digitala arkivet i Continia Document Capture innehåller alla PDF-filer och skannade dokument som lätt kan nås från relevanta platser i affärssystemet. Du kan öppna den ursprungliga PDF-fakturan från det angivna fakturakortet eller huvudbokens inmatningsskärm i affärssystemet.

Det digitala arkivet är fullt indexerat vilket innebär att du kan söka efter text på dokument, även om informationen inte har överförts till ett fält i affärssystemet. Detta gör det möjligt att söka efter ett specifikt referensnummer, serienummer eller annan information på inköpsfakturor och andra dokument.

Fördelar med dokumenthanteringssystemet Document Capture från Continia

  • Användargränssnitt och arbetssätt förändras inte, och allt kommer att fungera sömlöst med den investering du redan har gjort i Microsofts Dynamics-plattformen.
  • Eftersom koden i alla Continia-lösningar är “Built Inside Dynamics” behövs ingen integration mellan Microsoft Dynamics-plattformen och dokumenthateringssystemet Document Capture, koden läggs helt enkelt till på din befintliga plattform.
  • Komplexiteten och implementeringstiden minskar eftersom vi bygger vidare på den befintliga plattformen genom att förbättra och lägga till ny funktionalitet.
  • Eftersom tekniken i lösningen är densamma som i Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central, kan dokumenthanteringssystemet implementeras och supportas av oss som Microsoft Dynamics Partner.