fbpx

Vilken typ av system behöver du?

Är du nyfiken på hur ett nytt system skulle kunna effektivisera och underlätta ert arbete?
Känner du på dig att era affärsprocesser har utvecklingspotential? Ja, då har du hamnat rätt.

  • byta affärssystem

Vilken typ av system behöver du?

Är du nyfiken på hur ett nytt system skulle kunna effektivisera och underlätta ert arbete?
Känner du på dig att era affärsprocesser har utvecklingspotential? Ja, då har du hamnat rätt.

Start | System

Vi erbjuder systemstöd och som täcker de flesta behov för alla typer av medelstora företag. Men också för små företag med ambitionen att växa.

Utveckla och förbättra affärsprocesserna med hjälp av rätt systemstöd och bra verktyg för er verksamhet.

Syftet med systemstöd

Det finns en mängd olika verksamhetssystem som tillför olika sorters stöd och funktioner beroende på vilken del av organisationen det gäller och vilken typ av företag det är. Generellt kan man säga att systemens syfte är att förse människor och organisationer med information och stödja kommunikation så att de bättre kan utföra sitt dagliga arbete och skapa nytta för en verksamhet. När man pratar om systemstöd eller verksamhetssystem av olika slag pratar man ofta om IT-system eller informationssystem som används av organisationer för att, manuellt eller per automatik, samla in, lagra, hantera och dela information.

Centraliserad och korrekt data

Grunden till att system och systemstöd finns är det självklara faktum att de sparar tid. Om det är svårt att hitta saker är det svårt att vara effektiv, att fatta kloka och snabba beslut, och att veta var olika resurser gör bäst nytta. Rätt systemstöd hjälper er som företag att effektivisera organisationen och affärsprocesserna, höja konkurrenskraften och att skapa rätt förutsättningar för tillväxt.

Vet man om att det man gör görs på ett effektivt och smart sätt är det mycket enklare att ha roligt på jobbet. Här tror vi att vi kan vara en viktig pusselbit.

Vi arbetar med följande systemstöd:

Är du nyfiken på att veta mer?
Vi har lång erfarenhet när det kommer till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser.
Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en flexibel plattform för framtida tillväxt.

Hitta rätt system för er

  • byta affärssystem

Är du nyfiken på att veta mer?
Vi har lång erfarenhet när det kommer till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser.
Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en flexibel plattform för framtida tillväxt.

Hitta rätt system för er
ERP-system

Microsoft Gold Partner – ERP/Affärssystem

NaviPro är en certifierad Microsoft Gold Partner inom ERP/affärssystem. Gold Partner är Microsofts högsta kompetensnivå för återförsäljare och innebär att vi behöver uppfylla särskilda kompetenskrav varje år för att behålla certifieringen. Det gör att du kan lita på att vi, som din partner, har den erfarenhet och kompetens som krävs för ett lyckat affärssystemsprojekt. Och med Microsofts styrka i ryggen kan du vara säker på att det finns resurser för att se till att affärssystemet även i framtiden kommer att ligga i framkant av IT-utvecklingen.