fbpx
Start | Varför företag investerar i nytt affärssystem

Augusti, 2023

Att byta affärssystem är ett strategiskt beslut som företag inte tar lättvindigt. Det är en omfattande process som kräver noggrann övervägning av för- och nackdelar, liksom den potentiella affärsnyttan. I dagens digitala affärsvärld är ett effektivt affärssystem en hörnsten för företagets framgång. Det är inte bara en fråga om att uppfylla grundläggande behov utan också om att öppna dörrar för ökad produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft.

I denna artikel kommer vi att utforska de främsta anledningarna till varför företag väljer att genomföra ett affärssystemsbyte. Vad innebär egentligen ett byte av affärssystem? Finns det möjlighet att förädla och uppgradera vårt befintliga system eller behöver vi investera i ett nytt affärssystem? Vi kommer att titta närmare på hur ett affärssystemsbyte kan fungera som en kritisk konkurrensfördel och möta ökade krav på information, styrning och integrationer. Så om du överväger att ta steget mot ett nytt affärssystem, låt oss guida dig genom de viktigaste övervägandena och fördelarna.

Uppgradering av befintligt affärssystem är inte möjligt

Om företag sitter på ett väldigt föråldrat affärssystem kan det bli väldigt kostsamt att uppgradera till ny version. Ofta är det bättre att göra en nystart och implementera ett nytt affärssystem då kostnaden för att stanna kvar i den befitnliga miljön bedöms vara för hög. I andra fall har det hänt att leverantören har försvunnit från marknaden vilket har inneburit att det befintliga affärssystemet inte uppgraderas mer.

Företaget har vuxit ur befintligt affärssystem

En vanlig anledning till byte av affärssystem är att företagit helt enkelt har vuxit ur det befintliga affärssystemet och att man känner att systemet begränsar tillväxten istället för att öppna upp nya möjligheter.

Snabb tillväxt som kräver flexibelt affärssystem

Om företaget befinner sig eller står inför ett expansivt skede och man bedömer att befintliga affärssystem inte klarar av att följa med är det en vanlig anledning till systembyte.

Man ser affärssystemet som en viktig konkurrensfördel

Många företag ser stora fördelar med ett affärssystem och inser vikten av effektiva systemstöd för att vinna konkurrenskraft, eller för att få mer rationella affärsprocesser.

Ökat krav på information och styrning

Många företag byter affärssystem för att kunna effektivisera och automatisera fler delar av sin verksamhet. Man vill få en bättre överblick och kontroll av verksamheten. Behovet av att kunna få snabb information, ta fram korrekta nyckeltal och mätbara nyckeltal är ofta en stor utmaning för företagare som också kan bidra till ett affärssystemsbyte.

Integrationskrav till närliggande system

För att skapa framgångsrika affärsprocesser är sömlösa integrationer mellan affärssystemet och andra närliggande system a och o. Ibland räcker det med färdiga standardintegrationer som erbjuds, men ibland behövs det även kundanpassade integrationer beroende på vilka system man använder och hur flödena ser ut. Och då är det viktigt att man har ett affärssystem som klarar av det. Några exempel där det kan förekomma särskilda integrationskrav till affärssystemet är när det kommer till e-handelssystem, lagersystem, PIM-system , PDM-system eller kassasystem.

Krav på särskild systemmodul

Växer företaget med fler områden och processer? Då kommer det med största sannolikhet ställa nya krav på särskilda arbetssätt och därmed även på affärssystemet.

Krav på koncernstruktur och processer mellan bolag

För koncerner finns ofta ambitionen om koncerngemensamma arbetssätt och rutiner. Därför vill man att affärssystem ska kunna samla och synka bolagens processer via ett och samma system, en s.k. intercompany-lösning.

Sammanfattningsvis

Beslutet att byta affärssystem är en strategisk investering som kan omvandla ditt företags effektivitet och konkurrenskraft. Oavsett om du står inför tekniska begränsningar, snabb tillväxt, ökade integrationsbehov eller en önskan om att förbättra dina affärsprocesser, är ett affärssystemsbyte en möjlig väg att gå.

Oavsett vilken väg du väljer när det gäller ditt affärssystemsbyte, är det viktigt att komma ihåg att det är en investering i framtiden och ett kraftfullt verktyg för att driva din verksamhet framåt. Med rätt strategi och resurser kan du maximera fördelarna och öka din företags framgång i dagens snabbrörliga affärsmiljö. Vi hoppas att denna artikel har gett dig insikter och vägledning för att fatta kloka beslut för din organisation. Kom ihåg att varje företags behov är unika, så det är viktigt att noggrant utvärdera dina specifika krav och mål innan du tar steget.

Befinner ni er i någon av scenariorna ovan och är nyfikna på hur ett nytt affärssystem kan underlätta ert arbete?