fbpx

SKU (Stock Keeping Unit)

Vad är SKU?

SKU (Stock Keeping Unit) är en fundamental komponent inom lagerhantering och försäljning. SKU är ett unikt identifieringsnummer som används för att spåra och hantera enskilda produkter och varor inom en organisation. Det fungerar som ett fingeravtryck för produkten och innehåller viktig information som gör det enklare att identifiera och hantera den. En typisk SKU kan inkludera följande komponenter:

  • Produktnummer: Ett nummer eller en kod som identifierar produkten unikt. Detta kan vara internt skapat av organisationen eller baserat på internationella standarder som UPC (Universal Product Code) eller EAN (European Article Number).
  • Varianter eller attribut: SKU kan inkludera information om varianter av produkten, som storlek, färg eller stil. Detta gör det möjligt att särskilja produkter som annars kan ha samma grundläggande produktkod.
  • Prisinformation: SKU kan innehålla prisinformation för produkten, vilket kan vara användbart vid kassan och för prissättning.
  • Lagerstatus: En del SKU-koder inkluderar lagerstatusinformation, såsom tillgängliga antal och lagerplats.

SKU inom modebranschen och retail

Inom modebranschen och retail är SKU viktigt av flera skäl:

  • Stort produktutbud: Mode- och retailföretag hanterar ofta ett brett sortiment av produkter som varierar i storlek, färg och stil. SKU möjliggör en noggrann och strukturerad hantering av dessa varianter.
  • Effektiv lagerhantering: SKU används för att spåra lagerbalanser och optimera lagerhanteringsprocessen. Det underlättar snabb återbeställning och förebyggande av bristvaror.
  • Kassahantering: Vid kassan används SKU för att snabbt och exakt identifiera produkter, räkna varukorgar och bestämma priser.
  • Orderhantering: SKU används för att skapa och spåra kundorder, vilket hjälper till att säkerställa att rätt produkter levereras till rätt kunder.
  • Rapportering och analys: SKU-data används för att generera rapporter och analysera försäljning, lageromsättning och lönsamhet, vilket ger insikter som hjälper företaget att fatta strategiska beslut.

Sammanfattning

SKU (Stock Keeping Unit) är en nyckelkomponent inom lagerhantering och försäljning, t.ex. inom modebranschen och retail. Det unika identifieringsnumret möjliggör effektiv hantering av produkter med många varianter och underlättar processer som lagerhantering, kassahantering och orderhantering. SKU är grundläggande för att skapa struktur och effektivitet inom företagsverksamheten och spelar en avgörande roll i att upprätthålla en sund och välfungerande leveranskedja för varor.