fbpx

PLM (Product Lifecycle Management)

Vad är PLM (Product Lifecycle Management)?

PLM (Product Lifecycle Management) är en mjukvarubaserad lösning som hjälper företag att hantera och optimera alla aspekter av en produkts livscykel, från koncept och design till produktion, distribution och slutanvändning. PLM syftar till att integrera och automatisera processer som är involverade i produktutvecklingen och hanteringen, inklusive design, materialval, prototypskapande, produktionsplanering och kvalitetskontroll.

Länk till NaviPros sida om PISA, ett komplett PDM-system med PLM & PIM-funktionalitet.

Användning av PLM inom modebranschen och retail:

 • Design och kreativitet: PLM ger modeföretag möjlighet att effektivt hantera designprocessen. Det inkluderar att skapa, granska och hantera designkoncept och skisser.
 • Material- och färghantering: Modeprodukter kräver noggrann hantering av material och färger. PLM underlättar spårning och hantering av materialval och färgkombinationer.
 • Mönster och prototyper: PLM-system ger verktyg för att skapa digitala mönster och prototyper, vilket minskar behovet av fysiska prover och sparar tid och kostnader.
 • Produktionsplanering: PLM inkluderar produktionsplanering och samarbete med leverantörer och tillverkare för att säkerställa att produkterna är redo för produktion och distribution.
 • Kvalitetskontroll: PLM övervakar och säkerställer kvaliteten på produkter genom hela produktlivscykeln, vilket minskar risken för defekta eller felaktiga produkter.

Fördelar med PLM:

 • Effektiv produktutveckling: PLM möjliggör snabbare produktutveckling genom att automatisera och effektivisera processer.
 • Bättre kvalitet och enhetlighet: Genom att säkerställa att produkter följer specifikationer och standarder minskar PLM risken för felaktiga produkter och ökar kvaliteten.
 • Ökat samarbete: PLM främjar samarbete mellan olika team och intressenter, inklusive designers, inköpare, produktion och marknadsföring.
 • Tids- och kostnadsbesparingar: Minskad tid till marknaden och minskade produktionskostnader är betydande fördelar med PLM.

Utmaningar med PLM:

 • Komplex implementering: Införande av PLM kan vara tekniskt utmanande och kräva specialiserad kunskap.
 • Kostnader: PLM-implementation kan vara en betydande investering, särskilt för mindre företag.
 • Anpassning: PLM måste ofta anpassas för att passa företagets unika behov och processer.

Sammanfattning

PLM (Product Lifecycle Management) erbjuder en lösning som hjälper företag att hantera hela produktlivscykeln på ett strukturerat och effektivt sätt. Genom att integrera design, produktion och kvalitetskontroll, samt främja samarbete och minska tids- och kostnadsineffektiviteter, möjliggör PLM företag att möta kundernas förväntningar och förbli konkurrenskraftiga t.ex. på den snabbt föränderliga marknaden för mode och retail.