fbpx

PDM (Product Data Management)

Vad är PDM (Product Data Management)?

PDM (Product Data Management), produktdatahantering på svenska, är en en mjukvarulösning som används för att hantera produktrelaterad information under hela dess livscykel. Det inkluderar data om produktdesign, tillverkning, distribution och användning. Här är några nyckelelement som definierar PDM i allmänhet:

 • Datacentralisering: PDM-system centraliserar produktrelaterad information på en enda plattform, vilket gör det lättillgängligt för alla intressenter inom och utanför organisationen.
 • Versionshantering: PDM hjälper till att spåra olika versioner av produktdata, vilket är särskilt viktigt under design- och utvecklingsfaserna.
 • Samarbete: PDM främjar samarbete genom att möjliggöra delning av information och dokument mellan olika team och intressenter.
 • Säkerhet och åtkomstkontroll: Det ger möjlighet att kontrollera åtkomst till olika typer av produktdata för att skydda företagets immateriella tillgångar och sekretess.
 • Spårbarhet: PDM möjliggör spårning av ändringar och uppdateringar av produktdata, vilket är användbart för att uppfylla regleringskrav och dokumentation.

Länk till PISA, NaviPros PDM-system.

PDM inom modebranschen och retail

Inom modebranschen och retail har PDM en avgörande roll att spela med tanke på den snabbt föränderliga naturen av produkter och konsumenttrender. Här är hur PDM används inom dessa branscher:

 • Design och utveckling: Inom mode är det kritiskt att effektivt hantera design- och utvecklingsprocessen. PDM underlättar detta genom att organisera allt från skisser, mönster och materialval.
 • Materialhantering: PDM-system hjälper företagen att hantera information om materialleverantörer, kostnader och tillgänglighet. Det gör det enklare att välja rätt material för att uppfylla estetiska och budgetmässiga krav.
 • Storlek och passform: Inom mode är korrekt storlek och passform av yttersta vikt. PDM-system hjälper till att hålla koll på storleksgraderingar och resultat från passformtester.
 • Order- och lagerhantering: PDM-system hjälper till med orderhantering och lagerstyrning genom att spåra orderstatus och produktkonfigurationer.
 • Marknadsföring och försäljning: PDM-system hanterar produktinformation och digitala tillgångar som används i marknadsföring och kampanjer.
 • Kundupplevelse: Produktinformation och produktbilder är viktiga i kundupplevelsen inom retail. PDM-system säkerställer att korrekt och aktuell information nås av kunderna.

Sammanfattning

PDM (Product Data Management), produktdatahantering, är en avgörande komponent inom modebranschen och retail. Det hjälper företag att effektivisera hela produktlivscykeln, från design till distribution och försäljning. Genom centraliserad och strukturerad hantering av produktrelaterad information, sparar PDM tid, minskar kostnader och höjer produktkvaliteten. Det är ett nödvändigt verktyg för att hantera komplexiteten och förändringarna i dessa snabbrörliga branscher och möjliggör konkurrenskraftig verksamhet och en bättre kundupplevelse.