fbpx

Processkartläggning

Vad är processkartläggning?

Processkartläggning är en metod för att visuellt representera och analysera hur arbetsflöden och processer fungerar inom en organisation, till exempel inför ett byte av affärssystem. Den används för att identifiera styrkor, svagheter och möjliga förbättringsområden i verksamheten. Här är några nyckelkomponenter som definierar processkartläggning i allmänhet:

  • Flödesdiagram: Processer representeras vanligtvis i form av flödesdiagram som visar steg, beslutspunkter och informationsflöden.
  • Analys: Genom processkartläggning kan företag identifiera flaskhalsar, onödiga steg och ineffektiviteter i sina arbetsflöden.
  • Optimering: Syftet med processkartläggning är att optimera processer för att uppnå ökad effektivitet och kostnadsbesparingar.

Processkartläggning och affärssystem

När det gäller affärssystem är processkartläggning en värdefull metod för att förstå och optimera företagets processer. Här är några sätt som processkartläggning används i denna kontext:

  • Systemimplementering: Före implementeringen av ett affärssystem utförs processkartläggning för att förstå och dokumentera befintliga processer. Detta utgör grunden för att anpassa affärssystemet till organisationens behov.
  • Anpassning och konfiguration: Processkartläggning används för att anpassa affärssystemets konfiguration så att det stöder organisationens arbetsflöden och processer.
  • Utbildning och dokumentation: Processkartor fungerar som värdefullt träningsmaterial för att lära användare hur de ska använda affärssystemet på bästa sätt.
  • Kontinuerlig förbättring: Processkartläggning används regelbundet för att identifiera områden där processer kan optimeras och effektiviseras.

Länk till NaviPros blogginlägg ”Få koll på dina affärsprocesser med hjälp av processkartläggning”.

Sammanfattning

Processkartläggning är en metod som möjliggör förståelse och förbättring av organisationens arbetsflöden och processer. Genom att visualisera och analysera processer kan företag optimera sin verksamhet, minska kostnader och uppnå ökad effektivitet. Processkartläggning är en integrerad del av implementeringen och användningen av affärssystem och är ett kraftfullt verktyg för att stödja företagsverksamhetens behov och utmaningar.