fbpx

FIFO (First-In-First-Out)

Vad är FIFO (First-In-First-Out)?

FIFO är en förkortning av “First-In-First-Out” och är en lagerstrategi som innebär att de äldsta varorna som tas in i lagret är de första som säljs eller används. I grund och botten följer FIFO-principen idén om att de första produkterna som anländer till lagret är de första som bör lämna lagret för försäljning eller användning.

Länk till NaviPros sida om lagerhanteringssystem.

Hur fungerar FIFO?

För att förstå hur FIFO fungerar kan vi ta ett exempel med en klädaffär:

 • Mottagning av varor: Butiken tar emot en ny leverans av jeans i olika storlekar och färger.
 • Lagerplacering: De nya jeansen placeras längst bak i hyllan, med de äldre jeansen längst fram.
 • Kundköp: När en kund kommer in i butiken och väljer ett par jeans, plockar butikspersonalen de äldsta jeansen som är närmast fram på hyllan och säljer dem till kunden.
 • Upprepning: Processen upprepas när nya leveranser anländer, och de äldsta jeansen säljs först.

Denna metod används ofta för att hantera produkter med begränsad hållbarhet eller där det är viktigt att följa produktionsordningen.

Användning av FIFO inom modebranschen och retail

FIFO-strategin har flera applikationer inom modebranschen och retail:

 • Säsongsvaror: Modebranschen är starkt beroende av säsongsmönster, och det är avgörande att sälja ut säsongsvaror innan de blir omoderna. FIFO säkerställer att äldre säsongsprodukter säljs före de nyare.
 • Färskhet: I livsmedels- och kosmetikbranschen används FIFO för att säkerställa att de äldsta produkterna säljs först, vilket minimerar risken för att produkter förfaller.
 • Lageroptimering: Genom att följa FIFO-principen kan detaljhandlare minska risken för överlager och förluster genom att använda eller sälja äldre produkter i tid.
 • Produktvariation: Inom modebranschen och retail kan det finnas produkter med varierande storlekar, färger eller mönster. FIFO hjälper till att säkerställa att alla varianter används och säljs jämnt.
 • Produktionsflöde: I tillverkningssektorn används FIFO för att hantera råmaterial och komponenter så att äldre material används först i produktionen, vilket följer produktionsschemat.

Fördelar med FIFO

FIFO-strategin erbjuder flera fördelar för företag inom modebranschen och retail:

 1. Minskad produktförlust: Genom att använda FIFO minimerar företag risken för att produkter blir övergångna eller förfallna, vilket minskar förlusterna.
 2. Förbättrad kundtillfredsställelse: Genom att sälja färska eller önskade produkter kan företag öka kundtillfredsställelsen och lojaliteten.
 3. Bättre lagerkontroll: FIFO gör det enklare att hantera lager och inventering eftersom det är lättare att spåra produktens ålder och värde.
 4. Effektiv produktrotation: Företag kan säkerställa att produkter används och säljs i rätt ordning, vilket hjälper till att undvika överskott och bristvaror.

Sammanfattning

FIFO (First-In-First-Out) är en lagerstrategi inom många branscher, t.ex. inom modebranschen och retail, som hjälper företag att effektivisera sin lagerhantering, minimera produktförluster och förbättra kundtillfredsställelsen. Genom att följa principen om att de äldsta varorna säljs eller används först kan företag optimera sin lagerrotation och säkerställa en smidig försäljning av produkter.