fbpx

NAV (Microsoft Dynamics NAV)

Vad är NAV (Microsoft Dynamics NAV)?

NAV (Microsoft Dynamics NAV), tidigare känt som Navision och med nuvarande namn Microsoft Dynamics 365 Business Central, är en omfattande affärssystemlösning som syftar till att hjälpa företag att effektivisera sina verksamheter genom att hantera finansiell rapportering, försäljning, inköp, lagerhantering och mycket mer. Det erbjuder också möjligheter till anpassning och integrering för att uppfylla specifika företagsbehov.

Historien bakom NAV:

  • Grundandet av PC&C: Historien om NAV börjar med grundandet av PC&C (Personal Computing and Consulting) i Danmark år 1983. PC&C utvecklade programvaran PC-Plus, som senare skulle utvecklas till Navision.
  • Navision: År 1984 utvecklade PC&C ett affärssystem kallat Navision. Det var en av de första programvarorna som använde ett grafisk användargränssnitt och var anpassningsbart för att möta företagsbehov.
  • Namnbyten och förvärv: Under 1990-talet genomgick företaget flera namnbyten och förvärv, inklusive namnet Damgaard Data och uppköpet av Navigator A/S. Dessa händelser ledde till att Navision blev en del av NavisionDamgaard-koncernen.
  • Fusion med Microsoft: År 2002 förvärvade Microsoft NavisionDamgaard och integrerade det i sitt eget utbud av affärssystem under namnet Microsoft Business Solutions – Navision. Det blev senare känt som Microsoft Dynamics NAV.
  • Kontinuerlig utveckling: Sedan fusionen med Microsoft har Microsoft Dynamics NAV/Microsoft Dynamics 365 Business Central kontinuerligt utvecklats och förbättrats för att fortsatt ligga i teknikens framkant. Det har integrerats med andra Microsoft-produkter som Office 365 och Azure.

Nyckelkomponenter och funktioner:

  • Finansiell hantering: NAV/Microsoft Dynamics 365 Business Central erbjuder en omfattande uppsättning verktyg för att hantera företagets finanser, inklusive bokföring, fakturering och budgetering.
  • Försäljning och CRM: Lösningen gör det möjligt att hantera försäljningsprocessen, spåra kundrelationer och stödja marknadsföring och kundtjänst.
  • Lager- och inköpshantering: NAV/Microsoft Dynamics 365 Business Central hjälper företag att hantera sin lagerhållning och inköpsprocesser, vilket effektiviserar försörjningskedjan.
  • Anpassningsbarhet: Ett av de främsta kännetecknen för NAV/Microsoft Dynamics 365 Business Central är dess anpassningsbarhet. Företag kan skräddarsy lösningen för att passa deras specifika behov och branschkrav.

Sammanfattning

NAV / Microsoft Dynamics 365 Business Central, har med sin historia som sträcker sig över flera decennier blivit en av de mest använda affärssystemlösningarna i världen. Dess kontinuerliga utveckling och anpassningsbarhet gör det till en mångsidig resurs för företag som strävar efter att effektivisera sina verksamheter och förbättra sina affärsprocesser. Genom att integrera det med andra Microsoft-produkter fortsätter det att vara en framgångsrik och omtyckt lösning.