fbpx

Affärssystem

Vad är ett affärssystem?

Ett affärssystem, eller ERP på engelska, är en integrerad mjukvarulösning som används av företag för att hantera och automatisera olika affärsprocesser. Det sammanför olika funktioner och avdelningar inom ett företag och underlättar smidig informationsflöde och effektivitet.

Vad ingår i ett affärssystem?

Affärssystem kan omfatta olika moduler och funktioner som är utformade för att hantera specifika affärsområden, inklusive ekonomi, försäljning, inköp, lagerhantering, produktion, HR och CRM. Genom att integrera dessa moduler i en enda plattform blir det möjligt att effektivt hantera företagets resurser och processer.

En viktig funktion i affärssystem är hanteringen av ekonomiska transaktioner och bokföring. Det möjliggör automatiserade bokföringsprocesser, fakturering, betalningar och rapportering, vilket minskar manuellt arbete och felaktigheter.

 • Försäljning: Försäljningsmodulen inom ett affärssystem hjälper företag att hantera hela försäljningscykeln, inklusive kundhantering, offertskapande, orderhantering och fakturering. Det ger också insikter om försäljningsprestation och kundbeteende för att effektivisera försäljningsprocessen och maximera intäkterna.
 • Inköp: Inköpsmodulen underlättar hanteringen av inköpsprocessen, från leverantörsförvaltning och offertförfrågningar till beställningar och leveransövervakning. Genom att automatisera och strömlinjeforma inköpsprocessen kan företag spara tid och kostnader samtidigt som de säkerställer att rätt produkter och tjänster finns tillgängliga när det behövs.
 • Lager: Lagerhanteringsfunktionen inom ett affärssystem ger företag möjlighet att optimera sin lagerhantering genom att spåra lagerstatus, hantera inköpsorder, övervaka lagerrotation och hantera inventering. Det möjliggör effektivt lagerutnyttjande och minskar risken för över- eller underlager.
 • Produktion: Produktionsmodulen inom affärssystemet hjälper företag att planera, schemalägga och övervaka produktionsprocessen. Det inkluderar hantering av råmaterial, arbetskraft och maskiner för att säkerställa smidig produktion och leverans av varor eller tjänster.
 • HR: Affärssystemets HR-modul stöder hanteringen av personalinformation, löner, tidsrapportering och personaladministration. Det underlättar personalhantering och säkerställer efterlevnad av arbetsrättsliga krav.
 • CRM: CRM-modulen inom affärssystemet är utformad för att hantera företagets kundrelationer och försäljningsaktiviteter. Det hjälper till att spåra och hantera kundinteraktioner, försäljningsmöjligheter och marknadskampanjer för att förbättra kundservice och öka försäljningen.

Vilka affärssystem finns det?

På den svenska marknaden finns det ett antal olika affärssystem som erbjuder omfattande lösningar för företag inom olika branscher och storlekar. Här är en kort sammanfattning av några välkända affärssystem på den svenska marknaden:

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central: Microsoft Dynamics 365 Business Central är en populär molnbaserad lösning (den vi på NaviPro använder) som omfattar en rad affärsapplikationer, inklusive ekonomi, försäljning, inköp, lager, logistik, produktion och analys. Det är känt för sin användarvänlighet och integration med andra Microsoft-verktyg som Office 365.
 • SAP Business One: SAP Business One är en lösning för små och medelstora företag. Det erbjuder integrerade moduler för ekonomi, försäljning, inköp, lagerhantering och produktion.
 • Visma: Visma erbjuder ett brett utbud av lösningar, inklusive Visma Administration, Visma.net ERP och Visma Business. Visma-systemen är anpassningsbara och kan integreras med andra Visma-lösningar för att skapa en komplett företagslösning.
 • IFS Applications: IFS Applications är en global leverantör av affärssystem och erbjuder en omfattande lösning för företag inom sektorer som tillverkning, distribution, bygg och projekt. Det är känt för sina funktioner inom bland annat supply chain management och underhållshantering.
 • Fortnox: Fortnox är en ledande leverantör av molnbaserade affärssystem för små företag och egenföretagare. Det erbjuder enklare och intuitiva lösningar för ekonomi, fakturering, bokföring och lön.
 • Hogia Small Office: Hogia Small Office är en helhetslösning för små företag. Det erbjuder moduler för ekonomi, fakturering, bokföring, löner, personalhantering och CRM.
 • SpeedLedger: SpeedLedger är en webbaserad plattform som riktar sig till små och medelstora företag. Det erbjuder enkla och användarvänliga funktioner för fakturering, bokföring, momsredovisning och rapportering.

Detta är bara några exempel på olika affärssystem. Det är viktigt för företag att noga utvärdera sina behov och krav innan de väljer ett affärssystem. Varje system har sina egna styrkor och funktionaliteter, och det är viktigt att hitta en lösning som passar företagets specifika behov och bransch.

Sammanfattning

Med ett affärssystem kan företag centralisera och automatisera sina affärsprocesser, vilket resulterar i ökad effektivitet, förbättrad produktivitet och bättre informationsflöde. Det möjliggör även insamling av data och generering av rapporter för att fatta informerade affärsbeslut och driva tillväxt och konkurrenskraft. Affärssystem är ett värdefullt verktyg för att optimera företagsverksamhet och främja framgång i dagens konkurrensutsatta affärsvärld.