fbpx

Lagerhantering

Vad är lagerhantering?

Lagerhantering är processen att kontrollera och hantera företagets lager av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter. Målet med effektiv lagerhantering är att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med lager för att möta kundernas efterfrågan samtidigt som man undviker överflödigt lager som kan leda till höga kostnader och förluster.

Länk till NaviPros sida om lagerhantering/lagerhanteringssystem.

Funktioner inom lagerhantering:

 • Inventering: Att hålla en noggrann och uppdaterad inventering är grundläggande. Det innebär att regelbundet räkna och kontrollera lagerstatus.
 • Försörjningskedjehantering: Att hantera leverantörskontakter och säkerställa att råvaror och produkter levereras i tid och enligt överenskomna specifikationer.
 • Orderhantering: Att behandla och följa upp kundbeställningar, inklusive plockning och packning av produkter för leverans.
 • Lagringsstruktur: Att organisera lagret på ett effektivt sätt, inklusive att bestämma var och hur produkterna ska lagras för enkel åtkomst och minimala hanteringskostnader.
 • Lagringsteknik: Att använda lämpliga tekniker för att säkerställa att lagrade produkter behåller sin kvalitet och håller sig i gott skick.

Lagerhantering inom modebranschen och retail:

Inom modebranschen och retail är lagerhantering en nyckelkomponent för att hantera produkter som är säsongsbetonade, trendkänsliga och har varierande efterfrågan. Här är några viktiga aspekter av lagerhantering inom dessa branscher:

 • Säsongsbetonade trender: Modebranschen är känd för sina säsongsbetonade kollektioner och trender. Effektiv lagerhantering kräver att man förutser efterfrågan på olika produkter under olika säsonger och planerar lagret därefter.
 • Omnichannel-försäljning: Företag inom mode och retail måste hantera försäljning både i fysiska butiker och online. Lagerhanteringssystem måste integreras för att säkerställa en enhetlig kundupplevelse.
 • Returhantering: Eftersom returer är vanliga inom modebranschen och retail krävs effektiva processer för att hantera återkommande produkter och minska avfallet.
 • Trender och säsonger: Lagerhanteringsbeslut måste baseras på aktuella trender och säsonger för att undvika överlager av utgångna produkter.
 • Leverantörssamarbeten: Att ha starka relationer med leverantörer och samarbeta med dem kan hjälpa till att förbättra lagerhanteringen och leveranssäkerheten.

Fördelar med effektiv lagerhantering:

 • Minimerade kostnader: Effektiv lagerhantering minskar kostnader för lagerhållning, övertid och onödig hantering av varor.
 • Högre kundtillfredsställelse: Genom att ha rätt produkter i lager vid rätt tidpunkt kan företag uppfylla kundernas förväntningar och förbättra kundtillfredsställelsen.
 • Ökad produktivitet: Effektiv lagerhantering kan automatisera många processer och minska behovet av manuellt arbete.
 • Minskad spill: Genom att minimera överlager och snabbt sälja produkter med kort hållbarhet kan företag minska spill och förluster.
 • Flexibilitet: En effektiv lagerhantering gör att företag kan anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden och trender.

Trender inom lagerhantering:

 • Automatisering: Robotar och automatiserade system används allt mer för att effektivisera hanteringen av varor och inventering.
 • Prediktiv analys: Avancerad dataanalys används för att förutsäga efterfrågan och optimera lagerhållningen.
 • Miljövänlig lagerhantering: Hållbarhetsaspekter blir allt viktigare, och företag strävar efter att minska miljöpåverkan genom effektivare lagerhantering.

Sammanfattning

Lagerhantering är en viktig funktion som har en direkt inverkan på företagets framgång och lönsamhet. Genom att planera, organisera och kontrollera lagerresurserna på ett effektivt sätt kan företag minimera kostnader, öka produktiviteten och förbättra kundtillfredsställelsen. Med användningen av avancerad teknik och datadriven analys kommer lagerhantering att fortsätta att utvecklas för att möta de skiftande kraven och utmaningarna inom till exempel modebranschen och retail. Det är en nyckelfaktor för att säkerställa en smidig försörjningskedja och en konkurrenskraftig position på marknaden.