fbpx

Leveranstörsreskontra

Vad är leveranstörsreskontra?

Leveranstörsreskontra, accounts payable på engelska, är en del av företagets ekonomihantering som fokuserar på att hantera och följa upp alla utestående fakturor och skulder gentemot leverantörer. Processen omfattar mottagande av fakturor, verifiering av fakturainformation, godkännande av betalning och bokföring av transaktioner i företagets redovisningssystem.

Moment i leveranstörsreskontra:

 • Fakturahantering: Detta innebär att ta emot och granska fakturor från leverantörer för varor och tjänster.
 • Verifiering och godkännande: Fakturor måste kontrolleras för att säkerställa att de är korrekta och i enlighet med avtal. Därefter godkänns de för betalning.
 • Betalning: Efter godkännande av fakturan görs betalningen till leverantören enligt avtalade villkor, vanligtvis inom en viss tidsram.
 • Bokföring: Alla transaktioner i leveranstörsreskontran bokförs i företagets ekonomisystem för att säkerställa korrekt redovisning och rapportering.

Leveranstörsreskontra inom modebranschen och retail:

Inom modebranschen och retail är leveranstörsreskontra särskilt viktig på grund av flera faktorer:

 • Många leverantörer: Modeföretag och retailers har ofta många leverantörer för varierande produktsortiment. Hantering av fakturor och skulder från flera leverantörer kräver noggrannhet och effektivitet.
 • Säsongsbetonade produkter: Eftersom modeprodukter ofta är säsongsbetonade och följer trender, varierar leveranser och fakturor över året. Det är viktigt att hantera detta på ett strukturerat sätt.
 • Kundtillfredsställelse: Försenade betalningar till leverantörer kan leda till försenade leveranser till kunderna, vilket kan påverka kundtillfredsställelsen negativt.
 • Prisförhandlingar: Modeföretag och retailers måste förhandla priser och villkor med leverantörer. Att ha en effektiv leveranstörsreskontraprocess hjälper till att säkerställa att avtalen följs.

Fördelar med effektiv leveranstörsreskontra:

 • Tids- och kostnadsbesparingar: En effektiv leveranstörsreskontra sparar tid och minskar kostnader genom att minska behovet av manuell hantering och försenad betalning.
 • Bättre kassaflöde: Genom att betala fakturor i tid och enligt avtal förbättras företagets kassaflöde och likviditet.
 • Relationer med leverantörer: En positiv och effektiv hantering av leveranstörsreskontran stärker relationen med leverantörer och kan leda till fördelaktiga avtal.
 • Minskad risk: Försenade eller felaktiga betalningar kan leda till kontraktsbrott och rättsliga konsekvenser. En effektiv process minskar dessa risker.

Trender inom leveranstörsreskontra:

 • Digitalisering: Många företag går över till digital fakturahantering och automatisering av fakturaprocessen för att förbättra effektiviteten.
 • Blockchain-teknologi: Blockchain används för att skapa transparenta och säkra transaktionsregister och har potential att revolutionera leveranstörsreskontra.
 • Prediktiv analys: Avancerad dataanalys används för att förutsäga företagets likviditet och förbättra beslutsfattandet.

Sammanfattning

Leveranstörsreskontra är en nyckelkomponent som är avgörande för att hantera företagets förbindelser med leverantörer och säkerställa att fakturor betalas korrekt och i tid. En effektiv hantering av leveranstörsreskontran resulterar i tids- och kostnadsbesparingar, förbättrat kassaflöde och starkare relationer med leverantörer. Genom att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna inom ekonomihantering och digitalisering kan företag säkerställa att deras leveranstörsreskontraprocess är konkurrenskraftig och effektiv i dagens affärsmiljö.