fbpx

Lageromsättningshastighet

Vad är lageromsättningshastighet?

Lageromsättningshastighet, även känd som inventory turnover på engelska, är en central nyckelindikator (KPI) och ett mått på hur många gånger ett företags lager förnyas och säljs under en given tidsperiod, vanligtvis ett år. Detta mått hjälper till att förstå hur snabbt produkter rör sig genom försörjningskedjan och hur effektivt lagerhanteringen är.

Delarna i lageromsättningshastighet:

 • Totala försäljningsintäkter: Detta är den totala försäljningssumman som ett företag genererar under den valda tidsperioden.
 • Genomsnittlig lagerkostnad: Detta är genomsnittskostnaden för de produkter som finns i lagret under tidsperioden. Formeln varierar beroende på om du använder inköpskostnader, produktionskostnader eller andra relevanta kostnader.

Betydelsen av lageromsättningshastighet:

 • Effektivitet: En hög lageromsättningshastighet indikerar att företaget snabbt säljer och ersätter sina produkter. Detta visar på effektiv lagerhantering.
 • Optimering: Genom att övervaka lageromsättningshastigheten kan företag identifiera produkter som inte säljer bra och fatta beslut om att minska inköp eller sänka priset.
 • Kapitalutnyttjande: En hög lageromsättningshastighet innebär att mindre kapital är bundet i lager, vilket kan användas för andra investeringar eller för att minska skulder.

Lageromsättningshastighet inom modebranschen och retail:

Inom modebranschen och retail är lageromsättningshastigheten särskilt viktig på grund av flera faktorer:

 • Säsongsbetonade produkter: Modeprodukter följer säsongsbetonade trender och förändringar, vilket innebär att lageromsättningshastigheten varierar över året. Snabba produktförnyelser är nödvändiga för att hålla tritt med trenderna.
 • Trendkänslighet: Produkter inom mode och retail är ofta trendkänsliga och kan bli omoderna snabbt. En hög lageromsättningshastighet är avgörande för att undvika överskott av föråldrade produkter.
 • Varierande efterfrågan: Efterfrågan på modevaror kan variera beroende på faktorer som årstid, helger och aktuella trender. En dynamisk lageromsättningshastighet är nödvändig för att anpassa sig till dessa förändringar.

Fördelar med en hög lageromsättningshastighet:

 • Minskade lagerkostnader: Färre produkter som ligger i lager minskar lagringskostnaderna och kapitalbindningen.
 • Snabbare kapitalåtervinning: Produkter som säljs snabbt genererar snabbare kapitalåtervinning, vilket kan användas för att investera i nya produkter eller förbättra företaget.
 • Färre förluster: En hög lageromsättningshastighet minimerar risken för att produkter blir omoderna eller skadade i lagret.

Sammanfattning

Lageromsättningshastighet är en central KPI. Det är ett kraftfullt verktyg för att mäta effektiviteten i lagerhanteringen och säkerställa att företaget inte binder onödigt kapital i lager. Genom att använda detta mått kan företag optimera sin lagerhantering och göra faktabaserade beslut om inköp och försäljning, vilket i slutändan leder till ökad lönsamhet och framgång.