fbpx

Business Central Premium

Vad är Business Central Premium?

Business Central Premium-licensen för affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central erbjuder utökade funktioner och fördelar för företag som behöver avancerad funktionalitet och kapacitet. Här är några av de viktigaste komponenterna som ingår i Business Central Premium-licensen:

  • Global verksamhetshantering: Med Business Central Premium kan företag hantera flera företag, filialer och jurisdiktioner inom samma system. Det möjliggör hantering av flera länder och valutor, vilket underlättar för företag med internationell verksamhet att upprätthålla globala standarder och regler.
  • Avancerad lagerhantering: Business Central Premium erbjuder avancerade lagerhanteringsfunktioner. Företag kan spåra lagersaldon, hantera flera lagerplatser och använda olika lagermetoder som FIFO och LIFO. Det ger en ökad kontroll över företagets lager och optimerar lagerhanteringsprocessen.
  • Tillverkningsprocesshantering: Premium-licensen inkluderar möjligheten att hantera tillverkningsprocesser inom företaget. Företag kan skapa och hantera produktionsorder, spåra arbetsorder och utföra resursplanering och kapacitetsplanering. Det ger en effektivare hantering av tillverkningsprocesserna och bättre kontroll över produktionsflödet.
  • Utökade rapporterings- och analysverktyg: Business Central Premium erbjuder avancerade rapporterings- och analysverktyg. Företag kan skapa anpassningsbara dashboards, nyckeltal och rapporter för att få djupare insikter i sin verksamhet och fatta datadrivna beslut. Det hjälper till att maximera affärsinsikter och prestandaöversyn.
  • Integrationsmöjligheter: Premium-licensen möjliggör integration med andra Microsoft-verktyg och applikationer, såsom Microsoft Power BI för avancerad dataanalys och rapportering, samt Microsoft PowerApps för att skapa anpassade appar och automatiseringar. Det ger en sömlös integrationsmiljö för företagets olika affärssystem.

Det är viktigt att notera att Premium-licensen erbjuder avancerade funktioner och kapaciteter som går utöver vad som ingår i standardlicensen för Business Central. Denna nivå av licens passar företag som har mer komplexa verksamhetskrav och behov, särskilt för dem som är inblandade i global verksamhet, lagerhantering och tillverkningsprocesser.

Sammanfattning

Genom att välja Business Central Premium-licensen får företag tillgång till en omfattande och skräddarsydd lösning som hjälper till att optimera och effektivisera deras affärsprocesser samt stödja deras tillväxt och framgång på marknaden.