fbpx
[av_breadcrumbs]
FOKUS E-HANDEL

Rätt systemstöd – en utmaning för e-handlare under tillväxt

14 JANUARI, 2019

Rätt affärssystem, alltid lika viktigt

Landskapet för e-handlare förändras snabbt. Konkurrensen blir allt hårdare då fler och fler företag etablerat sin e-handel på de nordiska marknaderna. Samtidigt öppnar e-handelns utveckling upp för nordiska företag att enklare ta sig ut på andra marknader och sälja till flera länder.

Utmaningar med nya marknader

Men att etablera sig i andra länder är givetvis inte helt fritt från utmaningar. En del av utmaningarna ligger i språket vad gäller översättningar och produktinformation. Ganska snart upptäcker man också utmaningar vad gäller marknadsföring och kundservice. Det som nästan alla e-handlare möts av när de passerar en viss storlek är begränsningar när det kommer till deras systemstöd för att lyckas hantera och utveckla nya affärsprocesser. Dels när det kommer till e-handelsplattformen, men framför allt när det gäller affärssystem (eller ERP-system, Enterpris Resource Planning, som det också kallas).

Nya krav

Att etablera sig i nya länder ställer krav på t.ex. nya betalningssätt, dokument, valutor och språk. Det ställer också nya krav på organisationen som helhet för att klara trycket. När verksamheten växer på nya marknader och omsättningen ökar innebär det mer administrativt arbete, något som gör att man ganska snabbt inser behovet av att effektivisera och automatisera sina affärsprocesser.

Mer komplexa affärsprocesser

Inflödet av försäljningsorder ökar, från flera olika länder. Som i sin tur innebär fler returer. Lager och logistikprocessen blir mer komplex, och det gäller även inköpsprocessen. Sist men inte minst behöver bokföringen automatiseras. En förutsättning för att lyckas som framtida e-handlare är dessutom att kunna få ut detaljerad statistik och uppföljning på försäljning och returer för respektive land. Vad säljer mest? Kanske har ni ett utökat sortiment i vissa länder? Vad returneras, och varför?

Nya systemstöd för framtida e-handel

Nya processer skapas och det lilla e-handelsbolaget börjar växa, vilket gör att det nu behövs nya systemstöd som tidigare kanske inte behövts på samma sätt. Kanske sitter ni idag enbart med en e-handelsplattform en något begränsad plattform med ovan utmaningar i åtanke och det helt naturligt! I sådana fall är förmodligen ett affärssystem er nästa investering, som är integrerat med e-handelsplattformen. En e-handelsplattform ska inte förväxlas med ett komplett affärssystem som hanterar och automatiserar affärsprocesserna och den ekonomiska informationen.

En investering med omsorg

En del e-handlare har valt att starta upp med ett mindre, enklare affärssystem redan från start, men känner förmodligen ändå igen sig i utmaningarna som kommer med tillväxt. Då kan det vara dags att börja titta på ett nytt affärssystem, och välja ett system som går att integrera med er e-handel och som ni kan växa med och effektivisera utifrån era behov. Affärssystemet är inget ni ska behöva byta för ofta, investera därför i ett system som ni kan leva med under hela tillväxtresan och som kan leverera ett värde till er under en längre tid framöver – så välj med omsorg!

Guide:

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]