fbpx

Här kan du ta del av vår mall:

Business case – Införa affärssystem

Det kan vara svårt att få med sig alla i organisationen i ett IT-projekt, dels medarbetarna men även ledningen och styrelsen.

Genom att ta fram ett business case skapar du ett bra sätt att introducera och presentera din affärslösning samtidigt som det är ett utmärkt tillfälle att involvera fler i organisationen som berörs av projektet. På så sätt kan du utvärdera flera möjliga lösningar och du får en tydligare bild av nyttan, riskerna och kritiska framgångsfaktorer för IT-projektet.

För att hjälpa till med att få fram ett fullständigt beslutsunderlag för ert affärssystemsprojekt har vi skapat en färdig business case-mall. Ta gärna del av den och använd som hjälpmedel.

Glöm inte att fokusera på affärstermer snarare än tekniktermer. Påvisa i ditt business case hur affärssystemsprojektet ska hjälpa företaget att nå affärsmålen.