fbpx
[av_breadcrumbs]
FOKUS MODEBRANSCHEN

IT-fokus är avgörande för modeföretag

10 DECEMBER, 2018

Ett riktigt affärssystem lönar sig.

Många modeföretag lägger fortfarande för lite fokus på IT när det kommer till deras verksamhet. Det ofta hörda påståendet att Excel är det mest använda “affärssystemet” gäller helt klart för modeindustrin, där kreativitet för att skapa vinnande kollektioner värderas exceptionellt högre än förmågan att skapa processer på det mest effektiva och lönsamma sättet.

Givetvis ska modeexperter fokusera på det som de är bäst på, men vi får heller inte glömma det faktum att de modeföretag som kommer ha betydligt enklare att förbli framgångsrika under en längre period, är de företag som har möjlighet att organisera sin verksamhet och sina affärsprocesser på ett effektivt sätt.

Irriterande kostnad eller ett sätt att bli mer effektiva?

Som affärssystemsleverantörer menar vi såklart att hitta rätt affärssystem och andra närliggande systemstöd spelar en viktig roll i detta. Alltför ofta ser företag IT som en irriterande kostnad, istället för ett sätt att bli mer effektiva och lönsamma. När företag växer ifrån Excel (för det gör de), är ofta kostnaderna den mest avgörande faktorn vid valet av en ny affärssystemlösning. Inte den totala ägandekostnaden, men den initiala investeringen som krävs för att få igång systemet. Det är heller inte de kostnaderna som kommer med förvaltningen och att hålla systemet levande över tid som är i fokus. Och definitivt inte de kostnadsbesparingar som systemet kan leverera över tid.

Vikten av att välja rätt systemstöd

Risken blir därför att modeföretag väljer en affärssystemlösning som är generiskt, utan stöd för några branschspecifika funktioner och krav. Att gå in i ett projekt med fokus enbart på kostnader, ökar sannolikheten för att företaget också bara kommer mötas av kostnader, istället för att skörda frukterna och se värdet av investeringen. Det är viktigt att ta med sig vad vinsten egentligen är, både på kort och lång sikt. Och att kunna återgå till detta under och efter projektets gång.

Att välja en lämplig affärssystemlösning kommer ge er rätt förutsättningar för att växa och utveckla verksamheten i linje med de specifika krav och behov som finns i er bransch. Det kan också vara bra att fundera igenom ert behov av en leverantör med rätt kunskap och erfarenhet av just er bransch.

Vill du veta mer om hur branschfokuserade lösningar kan effektivisera och underlätta ditt arbete?

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]