Omslag Svensk modeindustri rapport
Här kan du ladda ner branschrapporten:

Svensk modeindustri
2019

En rapport om drivkrafter, utmaningar och de mest affärskritiska områden i den svenska modeindustrin.

I modebranschens natur ligger att vara först med det nya. Det är därför inte överraskande att det är inom just mode som digitaliseringen legat i framkant. Detta är något som vi ville lyfta fram i årets branschrapport. Hur ser branschen själva på digitaliseringen och kundernas allt högre krav och var finns utmaningarna?

Modeindustrin är dessutom kanske en av de mest omvärlds- och trendberoende branscherna som finns. Den drivs av kreativitet och påverkas av allt från väder till globala konjunktursvängningar. Därför har den också en del tuffa utmaningar, vilket kräver pålitliga strukturer.

Som systemleverantör till branschen vill vi hjälpa våra kunder inom svensk modeindustri med att nå framgång. Därför arbetar vi ständigt med att lära oss mer om våra kunders verksamhet och verksamhetsspecifika krav och önskemål. Ju mer vi kan, desto bättre service kan vi ge.

Detta är några av insikterna som ligger till grund för att vi på NaviPro valt att gå in på djupet i den svenska modeindustrin. Årets rapport Svensk modeindustri 2019 är den tredje upplagan vi gör, och till grund har vi vår årliga undersökning med företrädare från modeföretag och branschorganisationer.

I rapporten får du modebranschens syn på: 

  • De viktigaste och mest prioriterade områden nu och framåt
  • Den digitala och fysiska närvaron
  • Utmaningar med digital handel/e-handel
  • Kraven och konkurrensen från bland annat plattformshandeln
  • Hållbara affärer och hållbar utveckling
  • Viktiga KPI:er/nyckeltal
  • Faktorer för att vara kostnadseffektiv och ha en bra lönsamhet