fbpx

ROI på affärssystem

ROI på affärssystem, effektiva affärsprocesser

En förbättringsagenda för mer effektiva affärsprocesser

Bakom beslutet att investera i ett affärssystem (ERP-system) finns en förbättringsagenda för mer effektiva affärsprocesser och förväntningar om bättre resultat. Att göra en bra bedömning av avkastning på investeringen (ROI) är en möjlighet att diskutera företagets vision, och att sätta affärsmål och ansvarsområden. Faktum är att det kan vara en bra referens att återgå till under implementationsprojektet och efter att ni driftsatt systemet.

Det finns en del verktyg och metoder som kan hjälpa till med de ekonomiska bedömningar, men först måste man veta kostnaderna och fördelarna. Kostnaderna kan identifieras lätt men det kan vara svårt att uppskatta fördelarna. Kom ihåg att kostnaderna garanteras. Fördelarna måste vinnas.

Direkta och indirekta fördelar

Låt oss fokusera på att hitta fördelarna. Det man bör se över är de direkta fördelarna och de indirekta fördelarna. Direkta fördelar uppnås främst genom att minska kostnaderna för hårdvara, mjukvara, administration och kostnader för t.ex. driftstopp. Dessutom, kan alla affärsprocesser optimeras och minskning av manuell datainmatning blir därför ytterligare en direkt fördel som kan minska kostnaderna med personal i många olika roller. Ett affärssystem kan också hjälpa företag att vinna direkta fördelar genom att ersätta lösningar som är fristående och körs på föråldrad teknik från olika generationer. Branschspecifika lösningar minimerar mängden utveckling, anpassningar och integrationer för de utvalda branscherna, eftersom de är utformade för de behov och krav som ofta finns där.

Men, oftast övervinner de direkta fördelarna inte kostnaderna med det nya systemet och det största värdet kommer vanligtvis från indirekta fördelar. Att kvantifiera de indirekta fördelarna är inte ett jobb för en IT-chef att göra ensam. Den högsta ledningen och intressenterna bör leda denna process för att driva engagemang från hela organisationen och för att lyckas uppnå de förväntade resultaten.

Fördelar affärssystem, ROI på affärssystem

Hur bedömer vi ROI på affärssystem

Några utav verktygen som finns för att bedöma ROI kan innefatta avancerade beräkningar som föreslår datapunkter med medelvärden för förväntade förbättringar. Vi menar att varje organisation bör uppskatta sina egna indirekta fördelar, kvantifiera dem och definiera planen för hur de ska vinnas. Nyckeltal är ett bra mått för kvantifiering. Till exempel, med hjälp av våra lösningar kan man leverera direkt till slutkund och automatisera interna inköp och försäljning mellan olika dotterbolag. Därmed förbättras ledtiden fram till utställd faktura. Ett annat exempel är integration mot en online B2B portal. En sådan koppling skapar ett samspel mellan systemen som gör att vi kan undvika manuell inmatning av order, extra tidseffektivt speciellt inom vissa branscher som ibland kan ha tusentals orderrader. Genom detta kan vi alltså förbättra ledtiden från order till leverans.

Efter att ni gått igenom de förbättrade affärsprocesserna och identifierat rätt nyckeltal för er, kan vi börja kvantifiera fördelarna. En positiv effekt i de två exemplen ovan innebär bland annat förbättrat kassaflöde som vi kan mäta genom att arbeta med verkliga data gällande ledtider och ordervärden.

Sätt en realistisk tidsram

Nyckeltalens resultat beror givetvis även mycket på tidsaspekten. För vissa företag är tiden något lättare att manipulera. Men i modebranschen till exempel är det i många fall kollektionernas takt som styr. Detta gäller dels under själva implementationsprojektet av ett affärssystem, men också när det gäller att faktiskt ta fram resultaten efter att ha driftsatt systemet. Så vi bör vara väldigt realistiska med den tidsram som vi sätter och arbetar med.

Prenumerera på våra artiklar:

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]