fbpx
Start | Så lyckas du med implementering av affärssystem

Så lyckas du med implementering av affärssystem

Vi vet att införandet av ett affärssystem (ERP-system) är ett komplext projekt. Det är ett projekt som inte bara handlar om teknik eller IT utan även mycket om de mänskliga faktorerna. Förmågan att kunna analysera, utveckla och ha förståelse för de olika affärsprocesserna spelar en stor roll för ett lyckat projekt. Denna förståelse behöver finnas både på kund- och leverantörssidan.

Här är misstagen du bör undvika för en lyckad implementering av affärssystem:
  • Konsulterna som skall arbeta med de olika delarna i systemet saknar kunskap om hur kundens verksamhet fungerar vilket skapar svårigheter för parterna att förstå varandra. Se till så att båda partner har en ömsesidig förståelse av vad systemet skall klara av och stödja och se till så att ni inte hamnar i en situation där du som kund vet för lite om systemet och att leverantören vet för lite om er verksamhet.
  • Anpassningar testas inte av kunden
  • Kunden köper mer funktionalitet än vad som faktiskt behövs. Se till att din verksamhet får det systemstöd som den är i behov av. Vi brukar rekommendera att börja i mindre skala för att senare växla upp och bygga på.
  • Man gör anpassningar utan att tänka igenom att det kommer beröra framtida uppgraderingar. Önskelistan på funktionalitet bör till så stor grad som möjligt finnas i systemets grundutförande. Ställ önskelistans resterande punkter i relation till den kostnad, tid och besvär som anpassningen innebär.
  • Att man inte är tillräckligt neutral utan blir styrd av befintligt system och befintligt arbetssätt, det kan vara jätte svårt att släppa taget!
  • Det är lätt att bli kvar i sin grundinställning att affärssystemet måste möta företagets arbetssätt och rätta sig efter det. Men varför byter ni system egentligen? Kan det vara värt att istället se över rutiner och möte systemets inbyggda flöden?
  • Nice-to-have prioriteras högre än Need-to-have, fundera över syftet till anpassningen ni önskar.
  • Att det är för kort om tid banar för ett misslyckat projekt
  • Projektet får en tung start vilket så småningom medför att entusiasmen minskar och användarnas intresse för att lära sig.

Läs även: 12 viktiga saker att tänka på när ni ska välja affärssystem

Kunder berättar: