fbpx
Start | Framgångsfaktorer för ett lyckat affärssystembyte

Framgångsfaktorer för ett lyckat affärssystembyte

NAV affärssystem

Värt att tänka på inför affärssystembytet

Står du i din roll som VD, ekonomichef eller IT-chef inför ett systembyte/affärssystembyte, och vill göra det inom utsatt tid och inom budget?

När företag byter system har det en tendens att dra ut på tiden och ofta bli ganska kostsamt. Det har ni säkert hört förut… Men så behöver det inte vara. Skaffa er ett system som verkligen ger det verksamhetsstöd organisationen behöver, gör er av med gamla arbetssätt som inte längre fungerar och behåll orken genom hela processen – Här listar vi kritiska framgångsfaktorer för ett lyckat systembyte:

 • Bra arbetsklimat, förtroende och respekt för respektive parter är grunden för att skapa ett långsiktigt förtroende och en långsiktig affärsrelation.
 • Våga stanna upp och utvärdera projektet under resans gång
 • Ömsesidig kunskap om varandra och att ni som kund blir “expert” på er nya lösning. Att ni utbildar er och verkligen lär er hur systemet fungerar är en förutsättning för ett lyckat projekt.
 • Inse vikten av den interna kunskapen och involvera användarna så att de känner sig delaktiga. Se till att alla förstår varför något måste göras.
 • Konsten att i förarbetet vara neutral och inte bli styrd av befintligt system och befintliga arbetssätt och processer
 • Att kunna acceptera nya rutiner och arbetssätt och inte göra för mycket anpassningar
 • Att inte glömma det ursprungliga syftet med systembytet
 • Att ni som kund tydligt talar om era behov
 • Inget implementeringsarbete bör starta innan kundens behov är matchat mot systemets möjligheter
 • Se till att leverantören har branschkunskap och förståelse för just er bransch
 • Leverantören behöver lägga tid på att lära sig sin kunds verksamhet och sätta sig in i dess rutiner och arbetssätt. Vilket blir en förutsättning för att kunna leverera det affärsstöd som passar företagets faktiska processer.
 • Se till så att utvecklingen som görs i systemet hänger ihop med verkligheten.
 • Att man har avtalat olika ansvarsområden under projektets gång och att alla parter är medvetna om vilka dessa områden är
 • Projektledning med någon som tar ett helhetsgrepp och har kraft att styra upp, både från kundens och systemleverantörens sida
 • Ni som kund måste frigöra nyckelpersonerna i projektet från sina dagliga rutiner. Kunskap ger insikt och ökar möjligheten att ifrågasätta.

Välj ett affärssystem som är flexibelt och skalbart för att anpassa sig till din verksamhets framtida behov. Ta steget mot en effektivare verksamhet genom att välja NaviPro som din pålitliga partner för affärssystemlösningar.

Kontakta oss idag

Kunder berättar: