fbpx
[av_breadcrumbs]

5 viktiga fördelar med ett effektivt affärssystem

Affärssystem Digitalisering

All information i ett och samma system

Att ha tillgång till all information i ett och samma system är en viktig faktor för att kunna ta effektiva och exakta affärsbeslut. Vi ser ökade krav från konsumenterna, fler och fler försäljningskanaler som öppnas upp, liksom den internationella konkurrensen. Något som ställer ännu högre krav på prognostisering, kalkylering, ledtider och logistik. Allt detta i samband med den höga digitaliseringsgraden bidrar till att vi idag kräver en hel del av dagens affärssystem.

Önskvärt är att integrera alla avdelningar och applikationer i ett enda systemstöd. Ett affärssystem har den förmågan, ändå är det många företag som idag inte har system som stödjer hela deras processer. Vår erfarenhet talar för att det finns mycket förbättringspotential i att få till samspelet mellan olika moduler eller applikationer. Och det finns en hel del som bör kunna automatiseras, men som många idag hanterar manuellt.

Vi ger dig fördelarna med ett effektivt och helintegrerat affärssystem:

# 1 – Integration

I princip alla aspekter av affärsprocessen, hela vägen från koncept till konsument, kan integreras. Affärssystemet syftar till att skapa ett fungerande samspel mellan alla avdelningar så som design, tillverkning, ekonomi, kundtjänst, försäljning och distribution. Detta resulterar i bättre produktivitet och ett förbättrat arbetsflöde.

# 2 – En sanning

En av de viktigaste fördelarna med ett avancerat affärssystem är möjligheten att fokusera på kostnadskontroll. Effektiva affärssystem gör det möjligt för chefer att se omfattande statistik för intäkter och kostnader som möjliggör justeringar ner på produktionsnivå, inköp av råvaror, material eller andra bidragande faktorer.

Det är svårt att manipulera data i ett affärssystem eftersom det finns möjlighet att kontrollera och följa upp det som användarna matar in i systemet, ni vet på så sätt vem som är ansvarig för varje steg. Och att ha rätt information, på rätt ställe, i rätt tid, var du än är någonstans, förbättrar utan tvekan produktiviteten.

# 3 – Löpande rapportering

Det blir enkelt att få ut rapporter med förkonfigurerade filter som kan köras dagligen. Du kan både få enklare översikter av verksamheten, eller så sätter du upp mer avancerade rapporter med hjälp av Excel. Enkelt sammanfattat får du koll över verksamheten, vilket leder till att investeringar i tid och pengar kan tilldelas de områden som behöver uppmärksamhet snabbt och effektivt.

 

# 4 – Mindre dubbelarbete

Det är svårt att föreställa sig hur mycket data som dupliceras i flödet från koncept till kund, och hur många gånger som informationen kommuniceras fel. Genom att automatisera flera av rutinerna och processerna och få tillgång till rätt information kan man spara otroligt mycket tid, dessutom minskar man risken för mänskliga fel.

 # 5 – Flexibel och skalbar lösning

Nyckeln för att dra full nytta av kraften i ett komplett affärssystem är att välja en partner som kan vara lika flexibel och dynamisk som din organisation. När ni påbörjar implementationen, eller egentligen redan i upphandlingsprocessen, måste du tro på de tillväxtmöjligheter som ditt företag kan uppnå. Därför är det av yttersta vikt att välja en partner som har skalbara och framtidssäkra lösningar.

Ta nästa steg och se vilka fördelar ni kan vinna med ett effektivt affärssystem. Ladda gärna ned vår mall som hjälp nedan.

Prenumerera på våra artiklar:

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]