fbpx
[av_breadcrumbs]
FOKUS MODEBRANSCHEN

3 affärskritiska områden för modebranschen

Affärskritiska områden modebranschen

Svensk modeindustri 2017/2018

Det finns goda förutsättningar för fortsatt framgång i modebranschen. Det visar undersökningen till vår rapport – Svensk modeindustri 2017/2018. Men trots att modebranschen är en av våra snabbast växande exportnäringar finns det fortfarande kritiska faktorer och barriärer att spränga.

Som leverantör av affärssystem för modebranschen är vårt främsta mål att hjälpa våra kunder att nå framgång. Därför arbetar vi ständigt med att lära oss mer om våra kunders verksamhet och deras specifika krav och önskemål. För att bättre förstå den verklighet som företagen lever i och för att få en bra bild av nuläget i branschen har vi därför låtit intervjua företrädare för 50 modeföretag och för 3 branschorganisationer. Detta har vi sedan sammanställt i en branschrapport där vi presenterar omvärldsfaktorer och trender som påverkar de olika aktörernas utmaningar och lönsamhet.

Nedan presenteras några av resultaten från undersökningen – tre affärskritiska utmaningar för ökad lönsamhet som svenska modeföretag brottas med på sin resa. Detta har identifierats genom djupintervjuer med branschorganisationer inom modeindustrin.

# 1 – Likviditetsaspekten och modets affärsmodell

Likviditetsaspekten för modeföretagen är en stor utmaning. Speciellt för de mindre företagen, då modets affärsmodell är sådan att man ofta måste ligga ute med pengar gentemot återförsäljare och producenter under långa perioder. I målsättningen om att hålla sig aktuell och skapa nyheter, måste fler och fler modeföretag jobba med att ta fram fler kollektioner/säsonger per år. Hantering av cykler inom modebranschen är därför något som diskuteras mycket. Det är en stor utmaning att hålla kvalitet, pris, produktions- och leverantörssäkerhet när modeföretagen måste jobba i allt snabbare cykler som oftast leder till överproduktion. Samtidigt som man ser att “sell through-rate” dvs. antal plagg som säljs till fullpris, går ner och ner. Till slut blir det en ond cirkel som är svår att se en lösning på.

# 2 – Logistik

En annan affärskritisk utmaning är logistik och även hållbarhet, särskilt i e-handel. Kundkretsen på webben blir allt mer kunnig och kräver snabba leveranser, vilket för just lagerhållning och ledtider till mycket affärskritiska faktorer. Vår undersökning visar att 28% ser ledtider som en stor affärskritisk utmaning som påverkar effektiviteten och lönsamheten i deras verksamheter.

# 3 – Realisation

Att hitta nya sätt att rea varor – eller att våga stå emot sättet vi rear på idag, alltså på bestämde tider. Idag görs fler släpp av kollektioner och allt kan inte reas samtidigt. Ett ganska krasst exempel på ett nytt sätt att rea är att sluta rea över huvud taget, vilket kanske leder till mindre försäljning men förhoppningsvis större förtjänst. Ett annat sätt skulle kunna vara att våga rea sommarkläder i oktober/november då många planerar höst- och julresor till varmare länder. 

Vill du veta alla resultat av vår undersökning och ta del av hela rapporten?
Ladda gärna ner rapporten genom att klicka på knappen nedan.
 
Branschrapport Svensk modeindustri

Prenumerera på våra artiklar:

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]