fbpx
Start | Rapportera betalningstider med hjälp av våra anpassade lösningar

September, 2023

Som de flesta säkert redan känner till trädde en ny lag i kraft våren 2022 gällande rapportering av betalningstider till Bolagsverket. Lagen kräver att svenska företag med över 250 anställda varje år ska rapportera uppgifter om betalningstider för köp av varor eller tjänster från mindre företag.

Den första rapporteringsperioden avslutades den 30 juni detta år och omfattar perioden från den 1 juli 2022 till den 30 juni 2023. Efter detta datum har företag haft tre månader på sig att rapportera, och den första rapporten ska alltså ha lämnats in nu senast den 30 september. Den som missar att lämna in uppgifter i tid kan få ett föreläggande om att rapportera, och riskerar vite från Bolagsverket.

Rapporteringsskyldighet

För att klargöra, omfattas lagen av företag med minst 250 anställda, beräknat som ett genomsnitt under de två föregående åren. Företag som yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet enligt svensk rätt omfattas av denna lag. Köp av varor eller tjänster inom samma koncern enligt definitionen i 1 kap 4 § Årsredovisningslag (1995:1554) undantas från rapportering. Detta innebär att ungefär 1 500 svenska företag berörs.

Rapporteringens mål är att motverka den tendens där betalningstiderna i näringslivet fortsätter att förlängas och istället främja en gynnsam miljö som stöder tillväxten och framsteg för mindre svenska företag.

Vad en rapport ska innehålla

En rapport bör inkludera uppgifter om den genomsnittliga avtalade betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden, och andelen mottagna fakturor som har betalats efter den avtalade betalningstiden. Dessa uppgifter ska presenteras i kategorier baserat på antalet anställda hos leverantören, uppdelade i följande grupper: företag med 0–9 anställda, företag med 10–49 anställda och företag med 50–249 anställda.

Våra lösningar för att enklare hantera rapporteringen

Denna förändring i regelverket kräver att affärssystemet kan samla in, kategorisera och rapportera betalningstidsinformation på ett effektivt och pålitligt sätt. Det innebär att affärssystemet måste vara utrustat med de nödvändiga funktionerna för att uppfylla dessa nya krav. Det är här våra anpassade lösningar kommer in i bilden.

För våra kunder som använder Business Central Online eller Cloud, är det goda nyheter att Microsoft inför funktionalitet för att underlätta denna rapportering i den senaste uppdateringen som rullas ut i oktober. Ni får alltså tillgång till funktionaliteten per automatik. Här kan du läsa mer om de senaste förbättringarna och funktionaliteten som kommer i Wave 2.

För de av våra kunder som använder äldre NAV-versioner eller Business Central on-prem, har vi skapat en skräddarsydd och enkel lösning för att hantera rapporteringen av betalningstider. Lösningen integreras i affärssystemet för att hjälpa dig att kategorisera leverantörer och möjliggöra själva rapporteringen till Bolagsverket.

Här är ett exempel på arbetsflödet med hjälp av vår anpassade lösning:

  • Hämta filen från bolagsverket.
  • Importera filen i affärssystemet.
  • Identifiera leverantörer med hjälp av uppslag mot leverantörer med organisationsnummer.
  • Hämta transaktioner – bokförda inköpsfakturor hämtas för hittade leverantörer för perioden.
  • Exportera statistiken.

Det är viktigt att notera att de rapporterade uppgifterna kommer att bli offentliga, så att upprätthålla korrekta och rättvisa betalningstider är av största vikt. Vi är här för att hjälpa er hantera denna process smidigt.

Vill du ha mer information om hur ni kan implementera denna lösning? Välkomna att kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.

Kontakta oss idag

Senaste nytt om Business Central:

Madden Analytics

NaviPro inleder samarbete med Madden Analytics och lanserar integrationsapp för Dynamics 365 Business Central

AI i praktiken: Hur Copilot & Dynamics 365 Business Central hjälper dig dra nytta av artificiell intelligens

Artiklar från Affärssystemsbloggen: