fbpx
Start | Nya funktioner i Dynamics 365 Business Central Cloud – Wave 2, 2023

September, 2023

Det är den tiden på året igen: Oktober är här och Wave 2 är på väg att rullas ut med nya, spännande features. För användare av affärssystemet Dynamics 365 Business Central Online/Cloud, finns det spännande nyheter att se fram emot.

Wave 2 är en av Microsofts två årliga större uppdateringar för deras molnbaserade lösningar, inklusive affärssystemet Dynamics 365 Business Central. I samband med en Wave tar Business Central del av nyheter och större förbättringar. Varje år släpps två stora uppdateringarna, Wave 1 i april och Wave 2 i oktober (här kan du läsa mer om uppdateringarna, hur de fungerar och vad det innebär för din verksamhet).

Vår målsättning är att göra din användarupplevelse med Business Central så smidig och givande som möjligt. Därför har vi samlat ihop allt du behöver veta för att navigera dig genom alla de senaste förbättringarna och funktionerna som Microsoft och Business Central har att erbjuda.

Nyheter och nya funktioner i Business Central

Här är en översikt av några av de förändringar och förbättringar som kommer i Wave 2.

Applikationsförbättringar i multiföretagsfunktioner, lager och lagerhållning

 • Lägg till fler kolumner på sidorna om du vill få bättre insikter – Olika företag och användare behöver olika information för att slutföra affärsprocesser. Personanpassning är ett kraftfullt verktyg som låter människor skräddarsy informationen som sidorna innehåller genom att dra fält eller kolumner från en lista till sidan. Nu har det lagts till fler fält och kolumner att välja mellan på flera sidor.
 • Tillgänglighetsöversikt hjälper dig att beräkna kvantiteter i ditt lager – Från källdokument som försäljningsorder, produktionsorder, monteringsorder eller jobb kan du få tillgång till information om tillgängligheten för artiklar i ditt lager. Informationen är i realtid och tar hänsyn till faktorer som påverkar tillgängligheten, såsom dedikerade lagerplatser, låsta lagerplatser och artiklar som inte är tillgängliga för plockning.
 • Konfigurera rätt hanteringsnivå för olika lagerverksamheter – Konfigurera dina lagerprocesser på olika sätt så att de passar dina inkommande, utgående och interna arbetsflöden.
 • Gör ekonomikonsolideringar mellan miljöer i flera företagsuppställningar – Konsolidera ekonomiska data för företag som har olika Business Central-miljöer utan att behöva hantera filer.
 • Redigera i Excel på artikeljournaler och lagerkalkylblad – Använd funktionen Redigera i Excel för att påskynda datainmatning på artikeljournaler och lagerkalkylblad.
 • Bli mer produktiv samtidigt som du godkänner tidrapporter – Processen att godkänna tidrapporter har blivit mer effektiv eftersom godkännare kan godkänna och avvisa flera tidrapporter samtidigt, snarare än en efter en.
 • Bli mer produktiv när du anger tidrapporter – Du kan använda åtgärden Kopiera från på sidan Tidrapport för att kopiera information från rader på tidigare tidrapporter. Du kan också kopiera information från föregående rad på din tidrapport.
 • Identifiera och spåra föremål lättare med artikelreferenser – Effektivisera lagerhanteringen genom att tillhandahålla snabb och korrekt identifiering av relaterade artiklar. Fältet Artikelreferensnr är nu tillgängligt i fler tabeller och sidor.
 • Förbättrade processer för inventeringar och lagerjusteringar – Enklare att slutföra processer för räkning och justering av lager. Du kan till exempel inkludera artiklar utan transaktioner när du beräknar rader på inventeringsorder. Artikelreferensnr har lagts till i Inventeringsregistreringsrader. I kombination med Tillåt registrering utan order förbättrar det ad-hoc-räkning, vilket kan vara användbart när du arbetar med bingar. Det går nu även att använda funktionen Justera lager i fleranvändarmiljöer. Nu måste du ange den faktiska kvantiteten i fältet Nytt lager, och därmed kan du korrigera misstag om en annan användare arbetar med samma artikel och bokför en försäljnings- eller inköpstransaktion.
 • Inkludera godkännanden för koncerninterna allmänna tidskrifter i dina arbetsflöden – För att öka kontrollen och minska felen i koncernintern bokföring kan du inkludera koncerninterna redovisningsjournaler i ett godkännandearbetsflöde. Godkännandearbetsflödet ger möjligheten, för exempoelvis chefer, att granska koncerninterna redovisningsjournaler innan de läggs upp.
 • Gör koncerninterna transaktioner i Business Central-miljöer – När du väljer en miljö som du har tillgång till på sidan för konfiguration av koncerninterna partner kan du välja ett företag som du har tillåtelse att skapa som koncernintern partner i den miljön. Efteråt kommer du att automatiskt kunna skicka och ta emot transaktioner för företaget även om det är i en annan miljö.
 • Föreslå nästa steg för försäljnings- och produktionsorder – Erbjuder ett reservationsarbetsblad som kan hjälpa dig att reservera och allokera inkommande varor i bulk, så att du kan vara säker på att kvantiteter finns tillgängliga för dina försäljnings- och produktionsorder. Baserat på de kvantiteter du har reserverat i lager, visar Business Central en status på dokumenten så att du snabbt är medveten om nästa steg.
 • Synkronisera dokument och bokföringsdatum för försäljning och inköp – Möjlighet att synkronisera eller frikoppla dokumentdatum och bokföringsdatum på försäljnings- och inköpsdokument.
 • Användbarheten förbättras för lager, lager och spårning – Nu kan du bland annat skapa artikeljournalrader baserade på det faktiska innehållet på en lagerplats.
 • Använd riktade plocknings- och läggförslag i grundläggande lagerkonfigurationer – Microsoft aktiverar en funktion för grundläggande lagerkonfigurationer där Business Central föreslår den lämpligaste lagerplatsen för artiklar vid varje given tidpunkt baserat på den mall som du har ställt in för lagret, hur du rangordnar dina lagringsplatser och de lägsta och högsta kvantiteter som du anger för fasta lagerplatser.
 • Använd huvudbokfördelningar för att fördela kostnader och intäkter mer effektivt – Du kan använda anpassade fördelningsnycklar för att automatisera distributionen av intäkts- eller kostnadstransaktioner i journaler, försäljningsdokument eller inköpsdokument. Fördelningsnycklar kan utlösa automatiska bokföring av bokföringsposter och tilldelningar över olika konton och dimensioner.

Copilot och AI

I den senaste uppdateringen utökar Microsoft Business Central med fler Copilot-funktioner.

 • Slutför bankkontoavstämning snabbare med Copilot
  Bankkontoavstämningsfunktionen i Business Central har förbättrats med:

  • AI-driven transaktionsmatchning som ytterligare förbättrar automatiseringen och minskar de återstående omatchade transaktionerna som kräver mänsklig tillsyn.
  • AI-genererade förklaringar för hur återstående transaktioner kan matchas, vilket gör det lättare för bokhållare att slutföra kontoavstämningsuppgiften genom att helt enkelt granska och godkänna matchningar.
 • Få produkttextförslag med Copilot
  Business Centrals första Copilot-funktion, produkttextförslag, går från allmänt tillgänglig förhandsversion till att vara allmänt tillgänglig.

  Denna uppdatering inkluderar:

  • Olika kvalitetsförbättringar som adresserar kundfeedback.
  • Stöd för fler språk utöver engelska.
  • Användning av marknadsföringstext i rapporten med prislistan.
  • Förbättringar av innehållsmoderering.

Anpassa snabbare med Power Platform – förenklat Power Automate-arbetsflöde för godkännande

 • Sidan Användarinställningar för godkännande har uppdaterats för att indikera att en användare kan vara godkännare i Power Automate-flöden. Det inkluderar möjligheten att ha flera användare som godkännare för ett valt flöde.
 • Systemet avger nu externa affärshändelser för godkännandeförfrågningar, vilket gör det möjligt för partner att skapa alternativa godkännandeupplevelser.
 • Den som gjorde begäran har lagts till i i e-postmeddelanden med begäran om godkännande och bekräftelse, vilket gör det tydligt vem som har begärt och vem som har godkänt ändringen.
 • Steget Godkännande i mallarna innehåller nu Begärt av för att indikera rätt person som har gjort begäran.
 • Användare som vidtog åtgärder i Power Automate skickas nu tillbaka till Business Central och loggar dessa åtgärder ordentligt i systemet.
 • Beslutet “annullera begäran om godkännande” hanteras korrekt på Power Automate-sidan.
 • Ett valfritt adaptivt kort kan skickas till en vald Teams-kanal (eller användare) med information om att ett visst dokument har godkänts.

Lagstiftning

I den senaste uppdateringen av Business Central levereras en uppsättning lagstiftningsfunktioner som kan fungera som en grund för mer specifika krav i lokala versioner.

 • Digitala kuponger – Du kan ha ett eller flera källdokument för varje huvudboksregister som bevis på en transaktion och en fullständig verifieringskedja. Du kan ställa in systemet för att verkställa bifogade dokument om detta krävs enligt lag.
 • Direktutleveranser i Intrastat trepartshandel – För att få mer exakt rapportering vid tredjepartshandel kan det här underlättas med hjälp av funktionen Direktleverans. För att kunna använda alternativet måste användarna aktivera fältet Inkludera direktutleverans i Konfiguration av Intrastat-rapport.
 • E-dokument – Business Centrals nya modul E-dokument är grundlagret för alla e-faktureringsstandarder som täcker de vanligaste processerna, men tanken är att i framtiden användas för andra elektroniska dokument. Modulen kan enkelt utökas med de landsbaserade e-faktureringsapparna. Appen E-dokument täcker både försäljnings- och inköpsprocesser och kan ha andra livscykler än standardfakturor i Business Central.
 • Rapportering av betalningstider – Den här nya funktionen sorterar leverantörer baserat på storlek eller betalningsvillkor och tillhandahåller rapportering för leverantörerna för följande som krävs av lokala myndigheter: Genomsnittlig avtalad betalningstid, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och andelen fakturor som betalas efter utgången av den avtalade betalningsperioden.

Förbättringar av Excel-tillägget

Den här uppdateringen fokuserar på säkerhet och tillförlitlighet. Särskilt när du överför dina data till Excel från Business Central. Följande förbättringar har gjorts:

 • Dimensioner finns med på fler sidor när du använder funktionen Redigera i Excel.
 • Ökad exakthet i filter när de överförs från Business Central till Excel.
 • Förbättrad tillförlitlighet och prestanda för att uppdatera och publicera data genom den senaste OData V4-tekniken.
 • Tillägget stöder nu lokala distributioner som har en dedikerad serverinstans specifikt för OData-flöden.

Rapportering och dataanalys

 • Analysera, gruppera och pivotera data på frågor med hjälp av flera flikar –Analysläget introducerades som en offentlig förhandsversionsfunktion i Wave 1 för 2023 som ett nytt sätt att interagera med data på listsidor. I stället för att köra rapporter med olika alternativ och filter kan du helt enkelt lägga till olika flikar som representerar olika uppgifter eller vyer av data. Exempel kan vara “Mina kunder”, “Uppföljningsobjekt”, “Nyligen tillagda leverantörer”, “Försäljningsstatistik” eller någon annan vy du vill ha.
 • Upptäck rapport- och dataanalysinnehåll enkelt – Slutanvändare kan nu upptäcka rapport- och dataanalysinnehåll, inklusive frågor, rapporter och Power BI sidor, genom att använda navigeringssökning (Tell Me) eller den nya rapportutforskarens sida. Den här funktionen minimerar arbetet med att hitta rapport- och dataanalysinnehåll, vilket gör det mer tillgängligt och användarvänligt.

Användarupplevelser

I Wave 2 görs förbättringar av användarupplevelser som hjälper användare att ange, uppdatera och åtgärda misstag i deras data.

 • Lägg till befintliga tabellfält för att optimera dina sidor – Nu låser Microsoft upp tabellfält så att administratörer, avdelningsägare och konsulter enkelt och omedelbart kan lägga till dem på sina sidor utan att behöva utveckla kodtillägg. Genom att lägga till befintliga tabellfält på en sida kan kunderna göra det här på egen hand och nå värde snabbare samtidigt som de sänker sina implementeringskostnader.
 • Gå till datasökning var som helst i Business Central – Du kan starta en sökning direkt från dialogrutan Berätta genom att använda tangentkombinationen Alt+Q var som helst i Business Central. För att söka efter data anger du ett eller flera nyckelord i funktionen Berätta. Eller när du kör funktionen Berätta i sammanhang med en redigerbar sida, kommer den automatiskt att söka efter värdet i det valda fältet.
 • Särskilj mellan webbläsarflikar vid multitasking –  I den här uppdateringen hjälper Business Central till att skilja ett öppet fönster från nästa med hjälp av ett enkelt och tydligt schema för att namnge webbläsarflikar och fönster, något som tidigare varit svårt när alla fönster ser likadana ut.
 • Hantera användarnas förväntningar med urvalskontextbaserade åtgärder – Microsoft har gjort upplevelsen av att använda åtgärder på sidor lättare att förstå och mer konsekvent. Medan du arbetar är endast de åtgärder som är relevanta för dina nuvarande val tillgängliga.
 • Titta på sammanfattade data från redigerbara fält – Fram till nu var förhandsgranskningskontrollen endast tillgänglig i listor och icke redigerbara former. Du kan nu använda förhandsgranskningskontrollen för att få tillgång till sammanfattad information om relaterade poster på varje sida, vilket kan hjälpa dig att hålla fokus på uppgiften.
 • Skanna streckkoder med Business Central-mobilappen för iOS och Android – Streckkodsskanningen ökar produktiviteten för användare av distributionslager eftersom de kan skanna streckkoder med enhetens kamera eller den dedikerade streckkodsskannern. Funktionen öppnar också upp scenarion där vi som partner kan skapa mer avancerade upplevelser med hjälp av en streckkodsskanner.
 • Sök efter sidor och data i mobilappen – Den här funktionen lägger till den populära Berätta-upplevelsen på mobila enheter som kör Business Central-appen. Den ger också tillgång till den inbyggda datasökningen med funktionen Berätta.
 • Använd åtgärder för att navigera eller åtgärda fel från den inbyggda valideringsdialogrutan – I den tidigare uppdateringen introducerade Microsoft åtgärder på felmeddelanden som antingen tar dig till sidan där du kan åtgärda ett fel eller låter Business Central fixa det åt dig. För att ytterligare öka din förmåga att lösa fel själv tar Microsoft samma funktioner till valideringsdialoger. Om du anger data som orsakar ett fel kan du gå till sidan där du kan åtgärda problemet eller låta Business Central göra det åt dig.

Detta var ett axplock av uppdateringarna som sker i 2023 Wave 2. Har du frågor kring kommande uppdateringar? Eller sitter du på en äldre version och vill uppgradera ditt affärssystem till Business Central Online/Cloud för att säkerställa att du får ta del av de senaste uppdateringarna? Välkomna att kontakta oss för mer information.

Kontakta oss idag

Senaste nytt om Business Central:

Madden Analytics

NaviPro inleder samarbete med Madden Analytics och lanserar integrationsapp för Dynamics 365 Business Central

AI i praktiken: Hur Copilot & Dynamics 365 Business Central hjälper dig dra nytta av artificiell intelligens

Artiklar från Affärssystemsbloggen: