fbpx
[av_breadcrumbs]
E-HANDEL

Så skapar du ett fungerande samspel mellan e-handeln och affärssystemet

26 JUNI, 2018

Integrera e-handeln med ett affärssystem

Genom att integrera e-handeln med ett affärssystem kan e-handlare uppnå flera positiva effekter såsom ökad kundnöjdhet, transparens genom alla affärsprocesser och snabbare orderhantering.

Det gör också att man slipper mycket av det manuella arbetet och att hoppa mellan olika system. Hanteringskostnaderna dras ner och tillsammans skapar systemen ett effektivare arbetsflöde och sparar tid som istället kan läggas på att utveckla verksamheten, varumärket och att driva trafik till webben.

Nedan ger vi några best practices när det kommer till att integrera e-handeln med affärssystemet:

Bygg upp ett business case

Fundera igenom vad ni kan uppnå genom att integrera de olika processerna i er verksamhet. Om ni inte kan motivera orsaken till varför ni ska integrera en viss del av ert flöde, så kan det vara en hint till att det inte är en nödvändig faktor för verksamhetens framgång – utan snarare en nice-to-have-funktion. Genom att skissa och utarbeta en plan kan ni tydligt få fram ett business case för projektet och det blir då lättare att se hur era processer ser ut och att kunna motivera de integrationer som ni ska göra.

Begränsa listan över vilka delar som ska integreras

Samtidigt som ni vill ha funktionalitet och data för att fylla de olika systemen, vill ni kanske mest av allt ha en smidig integration som inte överbelastas. Av den anledningen kommer ni till en början att behöva begränsa listan över de funktioner som ska integreras och skala ner det till de mest kritiska och användbara delarna för just integrationsprocessen. Dessa kan inkludera till exempel produktdata, logistikinformation, priser/kostnader, kundinformation m.m.

Automatisering

Att välja en integrationsväg där ditt företag automatiserar så många processer som möjligt kan ha en positiv påverkan i det stora hela, eftersom det blir mer konsekvent och minimerar risken för mänskliga misstag. Kostnaderna kan också minskas eftersom det inte behövs lika mycket arbetskraft för varje steg i processen. Automatisering av processer kan göras med en rad olika delar, som till exempel flöden för status-och leveransuppdatering via epost, kassa, leveranser, order och mycket mer.

Leta efter värdeskapande möjligheter anpassade till er situation

Ingen integration är den andra lik, eftersom varje företag har olika sätt att skapa värde, oavsett vilken/vilka kanaler de arbetar i.

Ett av de enklaste sätten för att hitta er egen väg är att förbereda er för att skala upp de områden som ni planerar att växa i. Kommer ni till exempel att expandera ert sortiment av produkter och SKU:er? Eller kommer volymen av data att utöka med mer detaljerade uppgifter? Oavsett väg, så är det läge att planera med detta under integrationsprocessen.

Förstå vilka personer som behöver involveras

Att få rätt personer involverade i integrationsprocessen mellan e-handeln till affärssystemet är avgörande för att allt ska gå så smidigt som möjligt. Att säkerställa att ni har kompetenta personer runt omkring er blir kritiskt för att projektet ska flyta på med så få avbrott som möjligt i er dagliga verksamhet. Detta inkluderar bland annat applikationskonsulter som förstår sig på de system som ska integreras och även någon som agerar projektledare för att övervaka och säkerställa att integrationsprocessen går som planerat.

Planera specifika integrationspunkter

Att utarbeta en plan för integrationspunkter är en annan viktig del i integrationsprocessen. Det är viktigt att alla involverade vet vilka system som ska integreras, men framför allt vad det är man planerar att uppnå med integrationerna.

Ni behöver veta:

  1. Varifrån er data kommer
  2. Var er data hamnar
  3. Vilka riktningar (om en eller flera) den informationen måste flöda.

Några exempel kan vara data som gäller online-eller offline-order, produktdata och lagerdata. Självklart är det möjligt att börja med att sätta upp några få integrationspunkter initialt och sedan utöka dessa över tid.

Testa, testa, testa

En viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt är att integrationen testas ordentligt av de som faktiskt ska använda lösningen, för att se så att alla arbetsflöden fungerar som det är tänkt och för att i god tid kunna flagga för eventuella justeringar.

Genom att integrera data från e-handelsplattformen till affärssystemlösningen kan systemet få tillgång till information snabbare, vilket ger en utmärkt grund för analys och rapportering. Detta gör det i sin tur möjligt för företag att identifiera och reagera på till exempel kundtrender och behov eller andra områden som kräver förbättringar.

Även om det kan tyckas som en skrämmande process är sanningen den, att i de flesta fall, så är en noggrann och detaljerad strategi det mest värdefulla verktyget man kan ha när man startar sin resa mot att integrera data mellan e-handelsplattformen och affärssystemet.

Vissa väljer att integrera sin e-handel med ett affärssystem redan från början. Andra börjar i mindre skala för att snabbt komma igång och bygga upp kunskapen om vilka behov de har och utvecklar sin e-handel och närliggande system utifrån det. Om en integration mellan e-handelsplattformen och affärssystemet inte görs från början, så säkerställ i alla fall att det är möjligt att göra framåt.

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]