[av_breadcrumbs]

Molnbaserat affärssystem – passar den kreativa industrin

Molnbaserat affärssystem, affärssystem i molnet, Pebblestone Fashion

Få branscher samlar så många kreativa människor i små och medelstora företag som fashionbranschen. Det är en bransch som drivs av kreativitet; företagen är flexibla och alltid beredda att förändras för att möta aktuella trender och kundbehov. Men branschen kan inte drivas av enbart kreativitet, så en av utmaningarna är att hitta en affärssystemslösning som tillfredsställer sinnena hos väldigt kreativa människor och som samtidigt hjälper till att styra verksamheten.

Affärssystem (ERP-system) i molnet

Det är där den molnbaserade lösningen Pebblestone Fashion kommer in i bilden – utvecklad av proffs som kan branschen och förstår de grundläggande behoven hos fashion-företag. Perfekt för ett företag fullt av kreativa hjärnor. Små och medelstora modeföretag har oftast inget behov av ett komplext integrerat system som tar tid, möda och pengar att implementera och upprätthålla. De gynnas mer av en lösning som täcker de grundläggande affärsbehoven utan komplexitet, så att de fullt ut kan fokusera på att få fram nästa fantastiska kollektion.

Fashion handlar om att hitta rätt uttryck, att skapa och tänka utanför boxen, vara flexibla och anpassa sig till trender eller till och med skapa nya trender. Att arbeta i en sådan miljö kräver ett användarvänligt system.

Fördelar med ett molnbaserat affärssystem

Att vara flexibel och lyhörd för marknaden är en förutsättning för att behålla och få nya marknadsandelar. Ett molnbaserat affärssystem hjälper kunderna att fortsätta vara flexibla med hjälp av en omedelbar tillgänglighet. Dessutom är lösningen baserad på ett månadsabonnemang per användare, och man behöver därmed inte oroa sig på samma sätt för risken med att investera i ett IT-system. Och att spara ner på kostnader är definitivt en viktig fråga inom en sådan konkurrensutsatt marknad som fashionbranschen.

Sammanfattningsvis är vår erfarenhet att små och medelstora fashion företag tydligt ser fördelarna och enkelt väljer denna typ av lösning. De föredrar den komfort som kommer med molnet, där allt tas om hand. Med en förkonfigurerad lösning, anpassad för fashionbranschen, kan företagen rikta sina insatser och sin kreativitet till att utveckla sina egna kollektioner istället för att slösa bort det på deras IT-system.

Med ovanstående argument i åtanke, så hjälper vi gärna våra kunder att hålla sig kreativa, produktiva och lönsamma genom att erbjuda dem molnbaserade affärssystemslösningar.

Trender och fördelar med affärssystem

Prenumerera på våra artiklar:

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]