fbpx
Start | De största trenderna inom affärssystem 2023

Augusti, 2023

I dagens snabbrörliga och digitala affärsvärld är det avgörande för företag att vara i framkant när det gäller att använda rätt systemstöd och att skapa effektiva affärsprocesser. När det kommer till affärssystem ser vi några tydliga trender som bidrar till ökad effektivitet och banar vägen för framtidens lösningar.

Vi ska nu ta en närmare titt på några av dessa trender som inte bara förändrar sättet vi driver företag på, utan också öppnar upp spännande möjligheter för tillväxt och konkurrenskraft.

Integration mellan affärssystem och andra system

Integrationer blir allt vanligare bland affärssystem och spelar en alltmer central roll för företag som strävar efter att skapa en sömlös och effektiv verksamhet.

En av de främsta drivkrafterna bakom integrationstrenden är behovet av att koppla samman olika affärsprocesser och informationskällor för att undvika dubbelarbete och upprätthålla korrekt data. Genom integrationer kan företag enklare utbyta data och dela information i realtid mellan olika externa system, plattformar och parter. Till exempel kan en integration mellan ett tredjepartslager eller transportadministrationssystem möjliggöra automatisk överföring av orderdata och spårning av leveranser.

Företag inser också att integrationer skapar konkurrensfördelar genom att förbättra kundupplevelsen.  Integrationer möjliggör en sömlös övergång mellan online- och offline-kanaler, vilket ger kunderna en smidig shoppingupplevelse. Det är tydligt att integrationer är en viktig trend som kommer att fortsätta forma framtidens affärssystem.

Molnbaserade affärssystem

Övergången till molnbaserade affärssystem är en trend som fortsätter att växa bland företag av olika storlekar och branscher. Molnbaserade affärssystem erbjuder företag möjligheten att lagra och hantera sina data och applikationer på externa servrar, vilket ger flera fördelar jämfört med traditionella on-premise-system. Genom att använda molnbaserade affärssystem kan företag dra nytta av flexibilitet, skalbarhet och nya licensformer. Affärssystem i molnet gör det möjligt att komma åt data och applikationer från olika enheter och platser. Dessutom ger molnbaserade lösningar större flexibilitet och fler fördelar när det kommer till framtida uppdateringar.

En av de främsta fördelarna med molnbaserade affärssystem är att de tar bort behovet av att hantera och underhålla egen hårdvara. Tidigare var företag tvungna att investera i servrar, databaser och annan infrastruktur för att köra sina affärssystem internt. Detta innebar ofta högre initiala investeringar och kontinuerliga kostnader för underhåll och uppgraderingar.

E-handel och digital försäljning

E-handel har blivit en avgörande trend inom affärssystem. Integration med e-handelsplattformar möjliggör en sömlös hantering av onlineförsäljning, lagerstatus, orderhantering och betalningar, vilket ger kunderna en smidig och enhetlig upplevelse. Genom att investera i en sömlös integration mellan affärssystemet och e-handelsplattformen kan företag utöka sin kundstock, öka försäljningen och skapa en engagerande kundupplevelse online.

Dataanalys och artificiell intelligens (AI)

I en tid där data är en ovärderlig tillgång är dataanalys och affärsinsikter avgörande för att fatta informerade beslut och driva företagets tillväxt. En trend som har fått mycket uppmärksamhet är användningen av dataanalys och artificiell intelligens inom affärssystem. Även om detta inte är en helt ny trend så är detta ett område som många pratar om. Här ser vi nu en utveckling där företag i allt större utsträckning utnyttjar den fulla potentialen. Dataanalys och AI gör det möjligt för företag att dra insikter och förutsägelser från stora datamängder, vilket hjälper dem att fatta mer informerade beslut och agera snabbare på marknadens förändringar. Genom att tillämpa maskininlärning kan företag bland annat få hjälp med att automatisera fler uppgifter, identifiera trender, mönster och prognoser för skapa nya möjligheter för företagsutveckling. Vi ser fram emot att följa hur dessa områden kommer att utvecklas mer och appliceras i affärssystemen framåt.

Mobilitet och användarupplevelsen i ett affärssystem

Mobilitet och användarupplevelse har blivit allt viktigare inom affärssystem. Användare förväntar sig att kunna komma åt viktig information i affärssystemet och utföra arbetsuppgifter från olika enheter och platser. Affärssystem som erbjuder mobila applikationer och ett användarvänligt gränssnitt gör det möjligt för företag att vara produktiva oavsett var de befinner sig. Mobila lösningar ger även möjlighet till realtidsuppdateringar och snabbare beslutsfattande.

Mindre komplexa applikationer med Low code

En trend som under de senaste åren börjat ta form inom affärssystemsvärlden är s.k. Low code-plattformar. Inom affärssystem refererar Low code till en metod för att utveckla och anpassa applikationer och lösningar med minimal programmering, vilket gör att systemen blir mer löstagbara och lätthanterliga. Trenden mot Low code-lösningar öppnar dörren till en spännande framtid, där kostnadseffektivitet och enkelhet är i fokus. Genom att erbjuda färdiga byggblock och dra-och-släpp-verktyg som inte kräver omfattande programmeringsfärdigheter, kan användandet av Low code minska kostnaderna samtidigt som det möjliggör anpassningar som tidigare var mer resurskrävande. Low code är särskilt användbart för att snabbare ta fram prototyper och utveckla mindre komplexa applikationer, och eftersom metoden ställer mindre krav på utvecklarkompetens innebär det att applikationskonsulter och användare med teknisk kompetens kan ta sig an arbetet.

Sammanfattningsvis

De trender vi har utforskat här, tillsammans med en mängd andra, kommer sannolikt bara att fortsätta att expandera och påverka affärssystemsvärlden i framtiden. Därför är det viktigt att ställa sig frågan: Hänger ert affärssystem med i den här utvecklingen?

Att omfamna de senaste trenderna och integrera dem i ditt affärssystem kan vara nyckeln till att säkerställa att din verksamhet förblir konkurrenskraftig och anpassningsbar. Det handlar inte bara om att reagera på förändringar, utan att aktivt forma och driva förändringen själv. Att vara i synk med framtidens affärssystem är att vara rustad för att möta utmaningarna och möjligheterna som den digitala eran erbjuder.

Vi ser fram emot att vara en resurs i er strävan efter att anamma dessa trender och integrera dem i er verksamhet. Om ni behöver rådgivning, stöd eller om ni helt enkelt vill diskutera hur ni kan ta ert affärssystem till nästa nivå, är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Kontakta oss idag

Madden Analytics

NaviPro inleder samarbete med Madden Analytics och lanserar integrationsapp för Dynamics 365 Business Central

AI i praktiken: Hur Copilot & Dynamics 365 Business Central hjälper dig dra nytta av artificiell intelligens