fbpx
[av_breadcrumbs]
PRESSMEDDELANDE

Mars 2, 2020

Cassels väljer samarbete med NaviPro för att automatisera affärsprocesserna

Automatiserar affärsprocesserna

År 1973 öppnades dörrarna till den första Cassels-butiken i Kungsbacka. Idag har de gjort resan från den lilla butiken till en väletablerad modekedja med försäljning i ett 30-tal butiker. Nu väljer Cassels affärssystemet Dynamics 365 Business Central & branschlösningen Pebblestone Fashion tillsammans med NaviPro som samarbetspartner för att automatisera affärsprocesserna och skapa en stabil plattform för fortsatt utveckling.

Mikael Janovsky, VD på Cassels, beskriver satsningen på nytt affärssystem och vad beslutet bygger på:

Målet med vårt nya affärssystem är att vi ska kunna optimera och automatisera våra processer på ett mer effektivt sätt. Vi vill kunna minimera allt onödigt arbete och skapa så få beröringspunkter som möjligt i våra flöden, och på så sätt snabba på affärsprocesserna. En förutsättning är då att vi har system som stödjer det.

Kunskap och problemlösning

Värdet av att välja NaviPro som samarbetspartner ligger i förståelsen för handeln och kunskapen för problemlösning.

NaviPro tillsammans med affärssystemet Business Central och Pebblestone Fashion svarade bäst upp mot vår framtagna RFP. Deras kompetens inom handel i kombination med magkänslan vi fick efter att tillsammans ha diskuterat möjligheter och problemlösning, var något som vi värdesatte. Sedan ser vi även en fördel med att NaviPro har många kunder inom e-handel. I dagsläget har Cassels ingen e-handel, däremot ser vi det som en möjlighet framåt att kunna öppna upp ett nytt affärsområde. Men först och främst kommer vårt fokus ligga på att effektivisera befintliga flöden och lägga en bra grund för framtiden.

Johann Runemark, försäljningschef på NaviPro, gläds åt det nya samarbetet:

Cassels gjorde ett noggrant förarbete i utvärderingen av potentiella leverantörer och ställde höga krav inför upphandlingen. Att vi på NaviPro fått förtroendet ser vi som ett ytterligare bevis på att vårt erbjudande står starkt i konkurrensen. Vi är väldigt stolta och glada över att få vara en del av Cassels fortsatta resa och vi ser fram emot ett lyckosamt samarbete.

I samband med implementeringen av Dynamics 365 Business Central & Pebblestone Fashion byggs även en integration till Cassels kassasystem för att skapa ett samspel mellan de fysiska butikerna och affärssystemet.

För ytterligare information, kontakta:

Johann Runemark, Försäljningschef NaviPro
Tel: +46 735 19 06 22
E-post: johann.runemark@navipro.se/staging

Om Cassels

Cassels erbjuder ett prisvärt klädsortiment inom dam- & herrmode genom både externa leverantörer och varumärken samt egen produktion. Cassels har ett 30-tal butiker runtom i hela Sverige.

www.cassels.se

Om NaviPro

NaviPro är leverantör av flexibla affärssystem med hög funktionalitet och medverkar till att utveckla och förfina företags affärsprocesser. Genom att kombinera affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring skapar NaviPro effektiva informationssystem åt sina kunder.