fbpx
[av_breadcrumbs]
BLOGGARTIKEL

5 maj, 2021

Nya momsregler för e-handel inom EU från 1 juli – är du redo?

Den 1 juli 2021 införs nya momsregler för e-handel mellan företag och konsumenter och Skatteverkets tidigare e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop) utvidgas till att bli OSS (One Stop Shop). Reglerna medför stora förändringar för svenska företag som säljer varor och vissa tjänster inom EU genom e-handel. Kortfattat innebär de nya reglerna att säljaren i högre utsträckning än tidigare ska betala och redovisa köparlandets moms. Driver ert företag e-handel och säljer till konsumenter inom EU? Då är det hög tid att sätta sig in i vad reglerna ställer för krav på förändringar i ditt företag och hur ni kan säkerställa rutinerna i ert affärssystem.

Påverkas ditt företag av de nya momsreglerna?

De nya momsreglerna gäller er som säljer tjänster eller varor till icke beskattningsbara personer inom EU, till exempel privatpersoner. De vänder sig även till er som via ett elektroniskt gränssnitt, exempelvis en hemsida eller marknadsplats, möjliggör försäljning till icke beskattningsbara personer, ett så kallat plattformsföretag.

Fram till och med den 1 juli i år har varje EU-land haft en egen omsättningströskel, men nu införs en gemensam omsättningströskel om 10 000 Euro, vilket i Sverige bestämts till 99 680 kr. Detta innebär att de e-handlare vars totala försäljning till konsumenter i andra EU-länder passerar omsättningströskeln ska debitera och deklarera köparlandets moms på sina försäljningar. Det finns möjlighet att ansöka om att få redovisa med köparlandets moms från första kronan, något som kan vara intressant till exempel om ni har försäljning sker i ett land med lägre momssats än vi har i Sverige.

Här på Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för just ditt företag.

Vad innebär EU:s nya momsregler?

Så vad behöver företag som berörs av de nya momsregler tänka på? Här är några viktiga frågeställningar som ni behöver ta ställning till.

  • Har ni distansförsäljning till konsumenter i EU, men inte tidigare passerat någon omsättningströskel för distansförsäljning? Då behöver ni bedöma om företaget kommer att passera den nya omsättningströskeln och om ni då ska deklarera försäljningarna i OSS eller momsregistrera sig i respektive köparland.
  • Är ni momsregistrerade i andra EU-länder på grund av distansförsäljning till konsumenter? Då behöver ni bedöma om ni ska momsregistrera er i fler länder på grund av den nya omsättningströskeln, eller om ni ska avregistrera er för att i stället deklarera försäljningarna i OSS.
  • Har ni stöd i era system för att kunna efterleva de de nya reglerna? Momsreglerna ställer krav på att rutiner och processer i affärssystemet ses över så att momsredovisningen blir korrekt.

Rekommendationer om hur ni kan säkerställa momshanteringen i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central

De nya momsreglerna ställer som sagt en del nya krav på systemen. Det finns några sätt som kan hjälpa er optimera er momshantering vid e-handel och få rutinerna på plats i affärssystemet. Här nedan beskriver vi några av våra rekommendationer för hur det kan sättas upp det i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV/Dynamics 365 Business Central, något som vi mer än gärna hjälper till med.

  • Först behöver ni särskilja de länder som ni är momsregistrerade i och de länder som ni rapporterar via OSS. Det görs enklast genom att skapa nya momsrörelsebokföringsmallar för respektive land. Beroende på vilken webbintegration ni har så måste dessa mallar antingen sättas per kund alternativt per land. Här krävs oftast en justering i webbintegrationen.
  • Ni behöver även sätta upp en egen momsrapport där ni avslutar momstransaktionerna. Här rekommenderar vi ett separat momsavräkningskonto (tex 2651) för en enklare övervakning över OSS-momsen.
  • Rapporteringen ska ske i EUR mot Europiska centralbankens valutakurs. Här rekommenderar vi att man bygger en rapport som exporterar respektive lands försäljning och moms i den valuta försäljningen gjorts i till Excel. Sedan räknar man om valutan till EUR enligt Europiska centralbankens valutakurs.

Fler pressmeddelanden:

Kundcase med NaviPro: