fbpx
[av_breadcrumbs]

NaviPro blir
Di Gasell & VA Superföretag

Gasell NaviPro
NaviPro Tillväxt Superföretag 2017

Konsultbolaget och systemleverantören NaviPro blir Di Gasell & Veckans Affärer Superföretag

Tillväxten fortsätter för Boråsbaserade NaviPro som i år är ett av Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag enligt Di Gasell 2017. NaviPro har även utsetts till ett så kallat Superföretag av Veckans Affärer för andra året i rad.

Vi är väldigt glada och stolta över att vi når upp till kriterierna som Di Gasell och Superföretagen ställer. Det är ett slags besked om att vi gör rätt saker. Vad som är ännu viktigare är att det visar att våra medarbetares arbete ger resultat och även att kunderna är nöjda. Efterfrågan på affärssystem och våra tjänster är stor och vi ser att marknaden har tagit en väldig fart, det har vi upplevt de två-tre senaste åren. Framför allt är det medelstora bolag som satsar. Den stora utmaningen är att hitta kompetent folk som delar våra värderingar, säger NaviPros vd, Thomas Molin.

Om NaviPro

NaviPro levererar affärssystem med hög funktionalitet och flexibilitet för i huvudsak fashion-industrin och för företag med kundorderstyrd tillverkning. Genom att kombinera affärssystemet Microsoft Dynamics NAV med hög kompetens och lång branscherfarenhet inom ekonomistyrning, produktion, logistik och marknadsföring skapar de effektiva informationssystem åt sina kunder.

– Vi hjälper våra kunder att utveckla och förfina sina affärsprocesser och ger dem en flexibel plattform för att underlätta det dagliga arbetet, men också för framtida tillväxt, säger Thomas Molin och fortsätter:
– Huvudorsaken till det som driver utvecklingen för oss är våra kunder, att det går bra för deras verksamheter och att de växer ur sina gamla system. Till slut tar Excel-arken slut och du behöver system som håller ihop alla processerna.

Kundens värde

– När man tittar närmare på vad våra lösningar faktiskt gör, inser man rätt snart att det bygger oerhört mycket på att skapa effektivitet, flexibilitet och trygghet för våra kunder. Tidigare pratade man mycket om vad tekniken gör istället för vad den faktiskt levererar till slutanvändaren. Skapar vi tid för våra kunder? Ja i allra högsta grad, tid som de istället kan lägga på sin kärnverksamhet.

Resan hit

Sedan starten 1999 har det gått uppåt i stadig takt, och de tre senaste åren har den takten bara ökat. Nu har NaviPro kontor i Borås, Göteborg och Stockholm. Thomas menar att de skulle kunna göra mer, om de bara hittar rätt folk.

– Vi är idag 40 medarbetare och har i princip ingen personalomsättning alls. Jag tror att det till stor del beror på att även om vi sliter ibland, så har vi kul på jobbet. Respekt och högt i tak är andra ledord i vår verksamhet. Allt det här skapar ett stort engagemang hos alla oss som jobbar på NaviPro. Det märker nog våra kunder också.

Målsättningen

Thomas Molin om tankarna framåt:

– Vi blir gärna Gasell och Superföretag nästa år igen, men framför allt vill jag driva ett företag där kunderna är nöjda och medarbetarna trivs. Lyckas vi med det, kommer vi med all sannolikhet att finnas med på listorna nästa år också.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Molin, vd, 033-20 89 00

Gasell 2017

Alexandra Tuite, Thomas Molin & Johann Runemark när de tog emot NaviPros diplom under Gasellfesten.

Gasell 2017:

Gaselltävlingen uppmärksammar de snabbast växande företagen i Sveriges 21 län. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla nedan kriterier. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar.

En Gasell har:

 • En omsättning som överstiger 10 Mkr
 • Minst 10 anställda
 • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför med det första och senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
 • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
 • Ett samtal rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
 • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
 • Sunda finanser
Superföretag 2017:

Det är trettonde året i rad som de mest högpresterande privata bolagen i svenskt näringsliv koras till Superföretag av affärsinformationsföretaget Bisnode och tidningen Veckans Affärer. Runt en promille av Sveriges alla företag kvalar in på listan och i år var 641 företag kvalificerade.

För att utses till ett så kallat Superföretag krävs att bolaget fyra år i rad klarar högt ställda krav på bland annat tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.

Här är alla 6 parametrar:

 • Tillväxt
 • Vinst
 • Avkastning
 • Effektivitet
 • Kapitalstruktur
 • Finansiering