[av_breadcrumbs]

Svensk modeindustri 2017/2018

In på djupet i den svenska modeindustrin

Modeindustrin är kanske en av de mest omvärlds- och trendberoende branscherna som finns. Den drivs av kreativitet och påverkas av allt från väder till globala konjunktursvängningar. Därför har den också en del tuffa utmaningar, vilket kräver pålitliga strukturer.

Som systemleverantör till branschen vill vi hjälpa våra kunder med att nå framgång. Därför arbetar vi ständigt med att lära oss mer om våra kunders verksamhet och verksamhetsspecifika krav och önskemål. Ju mer vi kan, desto bättre service kan vi ge.

Detta är några av insikterna som ligger till grund för att vi på NaviPro valt att gå in på djupet i den svenska modeindustrin i form av en omfattande undersökning.

Undersökningen

Svensk modeindustri 2017 är första utgåvan av NaviPros undersökning av modeindustrin.

För att få bättre insikt i utmaningarna och utvecklingen för den svenska modeindustrin genomför vi på NaviPro nu den första studien i sitt slag med fokus på affärsprocesser och systemstöd. Syftet med undersökningen är att vi tillsammans ska få en bättre bild över modebranschens nutid och framtid; Vilka är de viktigaste drivkrafterna? Hur ser man på affärsutmaningar och vägen till ökad lönsamhet? Och var finns de största utmaningarna? NaviPro genomför undersökningen med hjälp av konsultbolaget PDC Sweden och kommer att vända sig till mindre och medelstora B2B & B2C företag inom modebranschen.

Du som arbetar i branschen med IT, ekonomi eller som VD är välkommen att delta i undersökningen och dela med dig av din kunskap i vår trend- & branschspaning. Intervjuerna kommer att genomföras via telefon och påbörjas inom kort. Är du inte anmäld är du välkommen att göra det i spalten till höger. Som tack för ditt bidrag får du som bidrar även tillgång till undersökningens slutresultat i form av branschrapporten Svensk modeindustri 2017.

Undersökningen genomförs under oktober och november och rapporten presenteras i början på 2018.

Ta gärna del av årets rapport genom att klicka på knappen nedan.

Vill du delta i
“Svensk modeindustri”?

Anmälan till årets rapport är stängd. Du är välkommen att anmäla ditt intresse för att delta i undersökningen till Svensk modeindustri 2018/2019.