fbpx
[av_breadcrumbs]

Hur pålitliga är nyckeltalen ni använder som beslutsunderlag?

2 APRIL, 2018

Fördelar affärssystem, ROI på affärssystem

Sant på riktigt?

Nästan all affärskritisk information i ett företag flödar genom ekonomiavdelningen, t.ex. kontosammanställningar, utbetalningar, fakturor och ekonomiska rapporter. Rapporterna som tas ut är för de flesta organisationer förknippat med deras sanning. Men det är inte ofta som dessa rapporter resulterar i en enda sanning. Det kan finnas flera orsaker till detta;

  • Man  saknar ett komplett affärssystem och därmed presenteras fakta från flera olika system
  • Komplexiteten när det kommer till att sammanställa information från flera olika länder
  • Olika beslutsunderlag från avdelningar och affärsprocesser som inte är integrerade med varandra.

Så frågan ni bör ställa er är; hur pålitlig och sanningsenlig är egentligen informationen ni använder som ert beslutsunderlag?

Eftersom ekonomiavdelningen en av de delar som det flödar mest data igenom, innebär det samtidigt att om all denna data används på rätt sätt kan det skapa stora värden. Och vägen dit kan innebära lösningar på en del tidigare problem, som t.ex. utveckling av nyckeltal som styrmedel och bättre effektivitet genom affärsprocesserna.

Mätbara nyckeltal

Det är viktigt att mätbara nyckeltal utvecklas och implementeras i organisationen för att se till så att vi utvecklas åt rätt håll. Som i allt annat krävs träning för att bli bättre och där är nyckeltalen ett bra hjälpmedel för att säkerställa att vi ”tränar” på rätt sätt. Samtidigt hjälper de oss att se om vi behöver göra några justeringar. Först när rapporterna består av nyckeltal som är sanningsenliga och konsekventa kan resten av verksamheten lita på, och efterfråga, ekonomiavdelningen när det kommer till beslutsunderlag för hur verksamheten ska utvecklas. Och det är ett väldigt viktigt steg på vägen mot en ekonomiavdelning som skapar mer värde.

Effekterna av automatiserade rutiner och processer

Bättre effektivitet sänker kostnaderna eftersom många rutiner automatiseras och minskar tiden som det tar för att producera själva rapporterna. Det låter personalen fokusera mer på andra värdeskapande delar, som att t.ex. utveckla nyckeltalen. En bra början är att först se över hur ni kan standardisera rapporter och automatisera processerna i ekonomiavdelningens rutinjobb för att stödja dagens alla beslutsprocesser.

Ta fram nyckeltal och beslutsunderlag

Så hur går man sedan vidare? Räcker det med att ekonomiavdelningen arbetar med att få ut nyckeltalen i hela organisationen? Svaret är såklart nej. Ni behöver bland annat IT-avdelningens hjälp för att se över vilka verktyg och system ni har för att kunna få fram rätt data.

En bra start är att ekonomiavdelningen börjar titta igenom och definiera verksamhetens nyckeltal på egen hand. Några frågor som man kan ta med sig för att få fram rätt nyckeltal och beslutsunderlag är:

  • Vilka nyckeltal har vi och hur är de kopplade till de strategiska målen och övergripande affärsmålen? Fundera över vilka frågeställningar ni behöver svar på för att dessa mål ska kunna uppnås.
  • Är nyckeltalen relevanta för det vi avser att styra? Förstå vad det är som är viktigt att mäta och varför det är viktigt.
  • Hur många nyckeltal behöver vi? Ni kanske till och med har för många?
  • Hur många av nyckeltalen är icke-finansiella?
  • Vilka nyckeltal används oftast och vilka behöver underhållas och justeras?
  • Hur ofta ska vi uppdatera respektive nyckeltal?
  • Vem/vilken roll/avdelning i organisationen ska använda nyckeltalet?

 

Rätt system för rätt beslutsunderlag

När ni identifierat vilka nyckeltal ni ska använda som styrmedel kan ni tillsammans med IT göra en inventering i vilka rapporter, applikationer och system som ni har idag och vad ni behöver komplettera med för att kunna få fram den information ni behöver. Hur mycket stöd får ni till exempel av ert befintliga affärssystem vad gäller beslutsunderlag? Och hur pålitlig är egentligen informationen?

Vill du veta mer om hur du med hjälp av rätt system kan få hjälp med att ta fram rätt nyckeltal och beslutsunderlag? Affärssystemsprojekt drivs väldigt ofta av CFO:s eller ekonomiavdelningar som vill ha bättre kontroll på företagets affärsprocesser och saknar stöd för t.ex. analyser, rapportering och uppföljning av verksamheten för att i varje steg fatta rätt beslut.

Läs mer om hur ett affärssystem kan underlätta. Ladda gärna ner vårt whitepaper genom att klicka på knappen nedan.

Eller kontakta oss direkt för att se hur ett affärssystem kan underlätta ditt arbete.

Whitepaper, så utnyttjar du tekniken för att omfamna förändring i modebranschen

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]