fbpx
[av_breadcrumbs]
FOKUS MODEBRANSCHEN

Hur mår det svenska modeundret?

Svensk Modeindustri, Utmaningar

Svenska modebranschen

Idag står modeindustrin för 14 % av Sveriges totalexport. Då det är en av Sveriges snabbast växande exportnäring tror man att tillväxten kommer att öka även för de mindre, mer designdrivna aktörerna. Några av de stora jättarnas resultat kan påverka branschstatistiken negativt, men de andra aktörerna väger upp. Framtiden ser ljus ut vad gäller export och etablering på nya marknader internationellt. Konkurrensen är stor i och med globaliseringen och e-handeln och konkurrenter idag består inte endast av landsmän. Men då svenska modebranschen står för hög kvalitet och modegrad till ett överkomligt pris ser vi branschens styrka inom segmentet.

De områden som kommer att vara de viktigaste och mest prioriterade framåt är digitalisering, e-handel, ledtider och kvalitetskrav. Även kundupplevelsen är i stort fokus, detta visar bland annat vår marknadsundersökning – Svensk modeindustri 2017/2018. Genom öppna frågor i vår studie har både företag och branschorganisationer inom mode bidragit med erfarenheter och tankar om hur de ser på affärsutmaningarna nu och framåt.

Vi har plockat ut några av utmaningarna för ökad lönsamhet som presenteras i rapporten:

  • Ägarperspektiv när bolag får investerare eller tas över av investerare. Utmaningarna består i att det fortfarande är många mindre designdrivna modeföretag som kämpar med lönsamheten, och ofta drivs mer av passion och kreativitet. Flera bolag vill ha investerare, men är inte beredda att ta konsekvenserna i det beslutet.
  • Konkurrensen har hårdnat gällande marginaler och lönsamhet, framför allt vad gäller personalkostnader, hyreskostnader och digital konkurrens.
  • Den digitala utvecklingen påverkar hela vårt samhälle och självklart då också en utmaning för modebranschen.
  • Fashion Tech är både en stor utmaning och ett konkurrensverktyg och samtidigt är det framtiden för alla bolag. Fashion Tech spänner över så många delar i branschen och är en del av den digitala revolutionen – ex 3D printing, nya affärsmodeller och innovativa lösningar för e-handel. Fashion Tech är också en nödvändighet för en mer hållbar bransch genom olika innovationer vid tillverkning, nya material och för återanvändning i arbetet mot en hållbar och cirkulär ekonomi.
Vill du veta alla resultat av vår undersökning och ta del av hela rapporten?
Ladda gärna ner rapporten genom att klicka på knappen nedan.
Branschrapport Svensk modeindustri

Prenumerera på våra artiklar:

Kunder berättar:

[glossary_exclude]
[/glossary_exclude] [glossary_exclude]
[/glossary_exclude]