fbpx
Start | Anyware Finance

Anyware Finance

En add-on app till Microsoft Dynamics 365 Business Central

Optimera och underlätta ekonomirapporteringen i affärssystemet Business Central.

Utvecklat för dig som sitter med momsredovisning och OSS-rapportering

Har du ett behov av att kunna följa dina huvudbokstransaktioner och momstransaktioner i deras ursprungliga valutor? Vill du kunna skapa momsrapporter som är anpassade till originalvalutan? Eller behöver du rapportera OSS enligt ECB:s valutakurs och använda dig av multipla valutakurstjänster där en av de hämtas direkt från Riksbanken dagligen?

Om du svarar ja på någon av dessa frågor, vill vi introducera dig för Anyware Finance – en skräddarsydd applikation för Dynamics 365 Business Central On-prem & Cloud, utformad för att möta dina behov.

Moms- och redovisningstransaktioner i ursprunglig valuta

Med hjälp av Anyware Finance för Dynamics 365 Business Central får du en tydlig översikt  över moms- och redovisningstransaktioner i originalvaluta på bara ett ögonblick.

Kom igång snabbt

När lösningen installerats kan du omedelbart dra nytta av dess fullständiga funktionalitet. Det krävs ingen större konfiguration eller anpassning för att komma igång. När Anyware Finance är installerad är den redo att användas och du kan direkt hantera dina momsrapporter för olika länder och valutor. Appen lägger till två nya fält i redovisningstransaktioner: belopp i valuta och valutakod. Dessutom adderar appen tre nya fält på momstransaktionerna; belopp i valuta, momsbelopp i valuta samt momskod.

Momsredovisning i rätt valuta utan extra hantering

Momsredovisningens format och hur ofta du ska lämna in rapporten skiljer sig åt beroende på vilka länder du är momsskyldig i. Vanligtvis behöver du samla in beloppen själv från olika platser i affärssystemet. Men med hjälp av Anyware Finance behöver du endast skapa upp mallar för momsrapporterna, sedan tar applikationen hand om resten. Momstransaktionerna görs tillgängliga i rätt valuta och rapporten är klar med ett enkelt knapptryck!

Rätt valuta i bokföringstransaktionerna

Alla valutatransaktioner finns också lättillgängliga med hjälp av Anyware Finance. Det gäller allt från inköp och försäljning i ursprunglig valuta, till avstämningar av koncernsaldon och elimineringar av valutaeffekter i räkenskaperna.

Använd dig av flera valutakurstjänster

Med Anyware Finance kan du smidigt hämta valutakurser från flera olika källor och använda dem inom olika delar av ditt affärssystem. Med en enkel uppsättning kan du enkelt ställa in dagliga uppdateringar av valutakurser från källor som ECB, Riksbanken eller andra tjänster.

OSS (One Stop Shop) deklaration

Anyware Finance förenklar processen för användaren att generera en klar och tydlig OSS-rapport. Du väljer önskat rapportdatum, och systemet kommer sedan automatiskt hämta den valuta du har valt för rapporten. Med bara ett enkelt knapptryck skapar systemet en snygg och lättförståelig OSS-rapport som du kan använda för att rapportera till berörda myndigheter.

Dagliga valutauppdateringar från Riksbanken

Genom vår egenbyggda lösning hämtar vi dagligen valutakurserna från Riksbanken och uppdaterar affärssystemet för er dagliga valutauppdatering.