Gratis mall:

Kravspecifikation för affärssystem

När man söker efter ett nytt affärssystem är det inte helt enkelt att få ner alla krav och önskemål; Vad ska affärssystemet klara av? Vilka är de viktigaste behoven i dagsläget? Hur ska man tänka för att framtidssäkra systemet? Vilka funktioner krävs egentligen? Det finns mycket man behöver tänka på för att välja rätt lösning för verksamheten.

Därför har vi nu gjort det lite enklare för dig. Vi har tagit fram en färdig mall med de viktigaste frågorna för att du ska få en tydlig bild över vilka aktiviteter och behov som ert affärssystem behöver klara av och vilka affärsprocesser som är viktigast för er. Mallen innehåller frågor med alla de nödvändiga delarna som du behöver ha koll på inför ett eventuellt affärssystemsbyte. Dels grundfunktioner så som ekonomi, produkthantering, inköp och försäljning. Men även kring integrationer, e-handel, analys, rapporter, lager, distribution och mycket annat.

Efter att du fyllt i frågorna sammanställer vi dina svar i en kravspecifikation utformad för just er verksamhet. Detta kommer i sin tur hjälpa dig och ditt företag att underlätta ert val av affärssystem eftersom ni på ett tydligt sätt kan kommunicera era önskemål och få rätt information från de leverantörer ni kontaktar.