fbpx

Hållbarhet

Lite om något som i längden både är nödvändigt och ekonomiskt.

Hållbarhet

Lite om något som i längden både är nödvändigt och ekonomiskt.

Start | Hållbarhet

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet (sustainability på engelska) är ett begrepp som kretsar kring möjligheten att upprätthålla och förbättra våra levnadsvillkor utan att äventyra kommande generationers förmåga att göra detsamma. Det har av lätt insedda skäl blivit ett modeord men är viktigt på riktigt. Det handlar ju i grund och botten om att tillgodose våra nuvarande behov på ett sätt som inte underminerar jordens resurser och ekosystem.

Hållbarhetsbegreppet används brett och inkluderar flera aspekter; miljömässiga, ekonomiska såväl som sociala. Vår verksamhet berör ju i första hand de två första delarna men kommer i ökad grad även involvera de sociala aspekterna, till exempel när och hur produktionsförhållanden ska redovisas.

Hållbara och effektiva lösningar

Vårt bidrag till en mer hållbar framtid är först och främst att vi erbjuder våra kunder riktigt effektiva lösningar. Självklart har vi ett hållbarhetstänk för vår egen verksamhet också men på totalen är det inte där vi gör mest nytta.

Systemstöd för hållbarhet. Och lönsamhet.

Vi inser verkligen vår begränsade möjlighet att påverka men vi kan faktiskt bidra lite genom att erbjuda våra kunder systemstöd med smarta lösningar. Lösningar som bland annat minskar materialåtgång och transporter, och därför är en viktig pusselbit för bättre resurshantering och hållbarhet. För företag i modebranschen har vi till exempel vårt egenutvecklade PDM/PLM-system PISA som effektiviserar de flesta leden inom produktionen. PISA  är dessutom förberett för spårbarheten som kommer att krävas när de nya kraven på digitala produktpass träder i kraft. Vidare erbjuder vi säljverktyg med lösningar för bl.a. digitala produktkataloger som minskar hanteringen av provkollektioner. Returhantering är också en central del av en hållbar affärsmodell, och det är viktigt att minimera dess påverkan på miljön. För att uppnå detta erbjuder vi våra kunder smarta tilläggslösningar för att förenkla och automatisera returhanteringen.

Effektiva system bidrar självklart också till bättre lönsamhet. Dels på det uppenbara sättet, minskad resursanvändning, och dels för att det sannolikt kommer att bli (i vissa fall, redan är) svårt att sälja produkter som inte är producerade med ett sunt hållbarhetstänk.

Några av de lösningar vi erbjuder som kan bidra till att minska klimatpåverkan:

Är du nyfiken på att veta mer?
Vi har lång erfarenhet när det kommer till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser.
Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en flexibel, hållbar plattform för framtida tillväxt.

Hitta rätt system för er

  • byta affärssystem

Är du nyfiken på att veta mer?
Vi har lång erfarenhet när det kommer till att utveckla och förfina våra kunders affärsprocesser.
Hör av dig till oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en flexibel, hållbar plattform för framtida tillväxt.

Hitta rätt system för er
ERP-system

Microsoft Gold Partner – ERP/Affärssystem

NaviPro är en certifierad Microsoft Gold Partner inom ERP/affärssystem. Gold Partner är Microsofts högsta kompetensnivå för återförsäljare och innebär att vi behöver uppfylla särskilda kompetenskrav varje år för att behålla certifieringen. Det gör att du kan lita på att vi, som din partner, har den erfarenhet och kompetens som krävs för ett lyckat affärssystemsprojekt. Och med Microsofts styrka i ryggen kan du vara säker på att det finns resurser för att se till att affärssystemet även i framtiden kommer att ligga i framkant av IT-utvecklingen.