fbpx
Start | NaviPro tar steget in i en ny era – blir en del av Evidi-koncernen

28 Maj, 2024

NaviPro strävar vi alltid efter att erbjuda våra kunder de bästa möjliga lösningarna för deras affärsbehov. Det är i den andan vi tar ett stort steg framåt genom att bli en del av den norska Evidi-koncernen. Detta förvärv öppnar upp spännande möjligheter för oss NaviPro att fortsätta vår utveckling och tillväxt, samtidigt som vi bibehåller vårt åtagande att leverera högsta kvalitet och vår expertis till våra kunder. 

I denna artikel delar vi med oss av bakgrunden till förvärvet och varför vi valt att bli en del av Evidi. Läs vidare för att en djupare förståelse för vårt beslut och de fördelar det kommer att medföra för er. 

Varför Evidi?

Det hela började med en gemensam vision och en önskan att skapa något större tillsammans. Thomas Molin, VD NaviPro, berättar om hur den gemensamma resan med Evidi började: 
 
“Vår resa med Evidi startade med en ömsesidig förståelse för våra gemensamma värderingar och mål. När våra vägar möttes insåg vi snabbt att vi kunde skapa ännu större värde för våra kunder och medarbetare samt stärka vår position marknaden genom att samman.” 

En ny plats att växa på

På vägen till framgång är det inte bara målet som är viktigt, utan även den resa som leder dit. Vi har alltid värderat en stark sammanhållning och gemenskap på NaviPro. Att Evidis värderingar ligger i linje med vår egen NaviPro-anda var en väldigt viktig faktor. En annan drivande faktor har varit att kunna skapa en arbetsplats där medarbetarna kan växa och utvecklas både personligt och professionellt. 

“Nu, genom Evidi, har vi möjlighet att skapa en ännu mer stimulerande och stödjande arbetsmiljö där varje individ kan nå sin fulla potential.” säger Thomas. 

Förbättrat erbjudande för våra kunder

Den svenska marknaden växer snabbt, och Evidi har redan uttalat stora ambitioner här. I Sverige, liksom i de övriga nordiska länderna, vill kunderna ha allt mer komplexa lösningar från partners som de litar på och som de vet har branschkompetens utöver en omfattande teknikkompetens. Genom förvärvet öppnas dörrar till nya möjligheter och innovationer för våra kunder. 

“Vi är otroligt entusiastiska över att bli en del av Evidi-familjen. Detta förvärv innebär inte bara en spännande framtid för oss, utan även för våra kunder. Genom att kombinera NaviPros branschkunskap med Evidis expertis inom Microsoft-teknologi kommer vi att kunna erbjuda ännu fler och kraftfulla helhetslösningar som ger ett nytt mervärde för våra kunder,” säger Thomas. 

Fördjupad kompetens och tillgång till rätt resurser vid rätt tillfällen

I en tid där teknologiutvecklingen accelererar och Microsofts allt bredare är djupare produktutbud ställer högre krav, är det avgörande för oss som systemleverantör att ligga i framkant när det gäller certifieringar och kompetensområden. 

“Att gå samman med Evidi innebär att vi blir mer kapabla att möta våra kunders behov inom områden som bland annat Business Central, Finance & Operations, CRM och Power Platform för att nämna några. Nu är vi ännu mer rustade och redo att gripa de möjligheter som kommer vår väg.” säger Thomas. 

Med en ökad efterfrågan från våra kunder behöver vi dessutom säkerställa att vi har tillräckliga resurser och kompetens för att leverera högkvalitativa lösningar i tid och inom budget. 

“Att vara en del av Evidi gör att vi får tillgång till en större pool av talanger och resurser som kan mobiliseras vid behov, vilket gör oss mer flexibla och effektiva i vår projektleverans,” tillägger Thomas. 

Konsolideringstrend och nya marknader

Vi befinner oss mitt i en konsolideringstrend där större aktörer inom branschen går samman för att stärka sin position på marknaden. Genom att gå samman med Evidi stärker vi vår konkurrenskraft, samtidigt som vi kan möta de ökande kraven från kunderna och öppna upp för nya möjligheter till expansion, både i Sverige och i Norden. 

Vilka är Evidi?

Evidi har sitt ursprung i sammanslagningen av fem Microsoft-specialiserade konsultföretag. Koncernen ägs till 50% av anställda, i partnerskap med Credo Partners som stöder Evidi som en aktiv ägare och delägare.  

Idag är Evidi en ledande aktör inom Microsoft-teknologi som delar våra värderingar och visioner för framtiden. Med starka ägare och en tydlig satsning på Microsoft-teknologi är Evid positionerad för att bli en av Nordens största Microsoft-partners. Tillväxtresan har bara börjat och knappt 16 månader efter etableringen i Danmark blir vi på NaviPro en strategisk del av Evidis satsning i både Sverige och Norden. Genom att bli en del av Evidi blir NaviPro en plattformsinvestering på den svenska marknaden och en nyckelaktör för att driva tillväxt och innovation inom Microsofts ekosystem i Sverige. 

Efter förvärvet av NaviPro kommer Evidi finnas i Norge, Danmark och Sverige och ha en nordisk omsättning på ~800 MNOK år 2024 med 520 anställda. 

Framåt tillsammans

Vi ser fram emot en spännande resa och att fortsätta att arbeta tillsammans med er alla. 

Tack för att ni är en del av vår framtid.

Vill du veta mer?

Läs vårt senaste pressmeddelande om förvärvet.